Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

rapor ne demek?

 - 5 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

rapor anlamı İng. report Fr. rapport, compte rendu
Her tür konu üzerinde yapılan izleme, inceleme ve denetleme sonucunda düzenlenen belge.

Güncel Türkçe Sözlük

rapor anlamı
is. 1. Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, yazanak: "Yanımdaki küçük masanın üstünde çabucak raporunu yazdı." -Ö. Seyfettin. 2. Anlatım, ifade. 3. tıp Hastalığın teşhisi, hastanın dinlenme durumu vb.ni gösteren, doktor veya doktorlar kurulu tarafından verilen yazı.

Türkçe - İngilizce

rapor anlamı
isim
1) report
2) paper
3) statement
4) record
5) sick certificate
6) return
7) sick report
8) write-up
9) run-down

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

rapor anlamı Fr.rapport
1. Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme ve araştırma sonucunu, düşünceleri veya gözlemleri bildiren yazı:§ "Her ay bakanlığa takdim ettiği uzun raporları yine bu fabrikaların..." -Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, 159. § "Birinci Rapor'da göçebeliğin ve aşiret hayatının devamına sebep olan amilleri sayarken, içtimai itiyatlardan ibaret olan "töre" nin, "teamül" ün zikrine lüzum görmemiştim." -Ziya Gökalp, Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler, 96. § "Bir buçuk yılda bilirkişi üyelerinin aydınlık raporlarıyla beraat ettim" -Adalet Ağaoğlu, Sen türkiye'ninEn Güzel Kazasısın, 146.§ "Ertesi sabah mahall-i resmîsine takdim için şöyle bir rapor kaleme aldı." -Ahmet Midhat Efendi, Dürdane Hanım, 34. § "Şirkete o günkü işi, abonelerden birinin sigorta evrakını tetkik ederek meclisi idareye bir rapor yazmaktı." -Peyami Safa, Şimşek, 93. § "Bugün Hatay'dan ne haber var? Yani raporlar aldınız mı?" -Ruşen Eşref Ünaydın, Hatıralar III, 40. § "Şer ve nizama vilayetteki konsolosun raporu kadar da ehemmiyet vermiyor." -Sami Paşazade Sezai, Bütün Eserleri III, 266. § "Ben, idareye böyle bir rapor vereceğim." -Ahmet Rasim, Eşkâl-i Zaman, 166. § "... ilgilendiren bir konuda 5-10 sayfalık bir rapor olsun hazırlayıp ilgililere sunmuyor mu?" -Yavuz Bülent Bakiler, Üsküp'ten Kosova'ya, 110. § "Biraz sonra geriye dönen doktorun Beyler Koğuşuna verdiği rapor…" -Necip Fazıl Kısakürek, Hikâyelerim, 142. § "Böyle yazmıştı raporunda." -Elif Şafak, Mahrem, 52. § "… Ona da bu rapordan bir tane göndereceğim, anne sen biliyorsun, ama öyle haksızlıklar var ki..." -Orhan Pamuk, Sessiz Ev, 226. § "Bu aceleci ve esnaf halli Türk anlamıyordu ki sonunda Freddy Mills'i razı etse, ondan işbirliği için rapor koparsa bile, asıl kararı verecek olan Technical Committee'dir." -Attila İlhan, Kurtlar Sofrası, 250. 2. Anlatım, ifade: § "… içlerinden hiçbirinin geri dönmediğini Kral'a rapor etmiş derler." -Buket Uzuner, Uzun Beyaz Bulut (Gelibolu), 169. 3. Hastalığın teşhisini, hastanın durumunun gerektirdiği dinlenme vb.ni gösteren, doktor veya doktorlar kurulunca verilen yazı:§ "Rapor!... Doktor, karım hasta. Yüzünden belli, hasta." -Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, 105. § "Evvelce birkaç kere Hayri efendi için tabipler rapor vermiş iken, serbest bırakılmasına müsaade etmedilerdi." -Ziya Gökalp, Ziya Gökalp'ın Mektupları, 483. § "Bir kez de hazır doktor raporu." -Adalet Ağaoğlu, Toplu Oyunlar: Bir Kahramanın Ölümü, 275. § "Buyurun, işte sağlık raporlarımız." -Adalet Ağaoğlu. Kendini Yazan Şarkı Evcilik Oyunu. s. 104. § "Şuna bir şey söyleyin, kuzum, dedi, rapor götürüp imtihana girmek istiyor." -Peyami Safa, Yalnızız, 140. § "Adli tıp raporuyla revirde kalmak hakkında malik olduğum için oraya ayrıldım." -Necip Fazıl Kısakürek, Cinnet Mustatili, 166.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

rapor anlamı
(< Fr. rapport) rapor
rapor anlamı
< Fr. rapport: rapor || rapol || irapor

rapor eş anlamlısı

anlatım
is. 1. Anlatma işi. 2. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade: "Türkçesinde bir tutukluk vardır ama anlatımındaki sıcaklık bütün aksaklıkları bir anda silip yok eder." -S. Birsel.
ifade
is. (ifa:de) 1. Anlatım: Güzel bir ifade. 2. Deyiş, söyleyiş: "Not ettiklerimi bir ağzın ifadesi şekline sokarak size okutacağım." -S. M. Alus. 3. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin bütünü: "Sakalı yeni çıkmış yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu." -S. F. Abasıyanık. 4. huk. Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama: "Onun ifadesini henüz dosyada görmedim." -A. İlhan. 5. fel. Dışa vurum.
yazanak
is. Rapor: "Bankaya ve bağlı kuruluşlarına el konulmasıyla ortaya çıkan genel durum konusunda istenen dördüncü bilirkişi yazanağı konusunda avukatlara söz verdi." -T. Yücel.

"rapor" için örnek kullanımlar

Daha önce rapor edilenlere göre cihazda plastik malzeme kullanılmış.
Than those reported earlier, the plastic material used in the device.
Kaynak: technotoday.com.tr
Konuyla ilgili yapılan çalışma bir rapor halinde hükümete sunulacak.
The study will be presented in a report to the government on the issue.
Kaynak: ekonomi.haber7.com
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü'nden gelen son rapor, iç açıcı değil.
The recent report of Kocaeli Directorate of Meteorology, is not encouraging.
Kaynak: ozgurkocaeli.com.tr
Transfer politikası belirleyip rapor halinde yönetime sunacağız.
Management will identify and report on transfer policy.
Kaynak: spor.gazetevatan.com

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.