Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

rekabet ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

rekabet anlamı İng. competition Alm. Wettbewerb Fr.concours
Belli bir hayat kaynağı için iki organizma veya iki populasyon arasında süren mücadele.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

rekabet anlamı İng. competition
Herhangi bir etkinlik alanında ayrı ayrı kişi ya da gruplar arasında sürdürülen üstün olma mücadelesi.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

rekabet anlamı İng. competition
Belli bir hayat kaynağı için iki organizma veya iki popülasyon arasında süren mücadele.

Güncel Türkçe Sözlük

rekabet anlamı
is. (reka:bet) Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış: "Bu seferki kovuluşun sebebi meslek rekabeti değil, meslek ahlakı idi." -R. N. Güntekin.

Türkçe - İngilizce

rekabet anlamı
isim
1) competition
2) rivalry
3) antagonism
4) opposition

rekabet eş anlamlısı

yarış
is. 1. sp. Yarışma: "Bunlardan kaç babayiğit bu ölüm yarışını göze alabilir?" -T. Buğra. 2. Yarışma, rekabet.
yarışma
is. 1. Yarışmak işi, müsabaka. 2. Bilgi, yetenek, güzellik vb.nde üstünlüğünü göstermek için yarışmak işi, yarış, yarışım. 3. Ticarette üstünlük kazanma çabası, rekabet.

"rekabet" için örnek kullanımlar

İki şirket arasındaki rekabet başka bir boyut kazanacağa benziyor.
Kazanacağa looks like another dimension to the competition between the two companies.
Kaynak: stargundem.com
Korumacılık rekabet gücünü geliştirmez, üretkenliği artırmaz.
Protectionism improve the competitiveness, increase productivity.
Kaynak: haberciniz.biz
Bankacılık ürünlerindeki rekabet reklam dünyasına da taşındı.
Banking products has been moved to the world of competitive advertising.
Kaynak: aksam.com.tr
Bu iki Koreli'nin arasındaki rekabet çok eski zamanlara dayanıyor.
Koreli'nin is based on the competition between these two very ancient times.
Kaynak: stuff.com.tr
Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisi nde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden
Kaynak: Rekabet hukuku
Rekabet stratejisi, bir işletmenin içinde yer aldığı sektör ya da sanayi dalını rekabet açısından çözümlemesi; ardından sektördeki
Kaynak: Rekabet stratejisi
Haksız rekabet, ticaret hukuku nda bir kişi ya da kurumun bir diğeri üzerinde herhangi bir alanda uyguladığı zarar verici hareketlerin
Kaynak: Haksız rekabet
AB 'nin ortak rekabet politikasının temel amacı, rekabeti bozduğuna inanılan eylemleri engelleyerek, piyasa güçlerinin hakim olduğu, iyi
Kaynak: Avrupa Topluluğu Rekabet Hukuku
Tam rekabet piyasası; bir pazarda hiçbir satıcının sattığı ürünün fiyatını etkileme gücüne sahip olmadığı piyasadır Bir piyasanın tam
Kaynak: Tam rekabet piyasası
Federal Rekabet Kurumu (Bundeskartellamt), haksız rekabet i önlemek ve tekel cilikle mücadele amacıyla Almanya 'da, Federal Ekonomi
Kaynak: Bundeskartellamt
Microsoft , Avrupa Birliği 'ne bir rekabet davası açtı. Davanın sonucunda Avrupa Birliği kazandı. Bu dava 7 Haziran 2004 'te başlayıp 17
Kaynak: Avrupa Birliği Microsoft rekabet davası
Ekonomi de pazar yapıları rekabet etme şekillerine göre çeşitli şekillerde olur. Tam rekabet , çok sayıda firmanın oluştırduğu pazar
Kaynak: Pazar yapısı
Spor ya da idman önceden belirlenmiş kurallara göre, kişisel veya takım halinde yapılan rekabet amaçlı yarışma ve kişisel eğlence veya
Kaynak: Spor
Hazırlık maçı veya dostluk maçı; rekabet, sezon sıralaması vb. olmayan para ödülsüz spor karşılaşması. Sezona hazırlık, eğlence, yardım
Kaynak: Hazırlık maçı
Aynı şehrin takımı Grasshoppers ile rekabet içindedir. 2005-06 sezonu son haftada, lig birincisi FC Basel ile yaptıkları maçı, 93.
Kaynak: FC Zürich
ITV Bağımsız Televizyon İdaresi (Independent Television Authority - ITA) bünyesinde BBC ile rekabet oluşturmak için kurulmuş, Britanya
Kaynak: ITV
Serbest piyasa ekonomisi, ekonomi k faaliyetlerin tam rekabet şartları içinde serbestçe yapılabildiği, ekonomik sorunların çözümünün
Kaynak: Serbest piyasa ekonomisi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.