Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

sağıllık ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

sağıllık anlamı İng. accuracy Osm. sıhhat, isabet
Bir bilginin, gerçekleşebilir çıkarımlarda bulunma yeteneği.

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.