Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

saltık bükün ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

saltık bükün anlamı Fr. flexion absolue
Kelt dilinde, öneki olmayan yalın fiillerin bükünü, öneklilerin bükününe KOŞULU BÜKÜN ( Flexion conjointe ) denir.
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.