Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

sekte ne demek?

 - 4 sözlük, 7 sonuç.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

sekte anlamı
Tezgahta dokuma yapan kimsenin üzerine oturduğu oturak. (Yenikent *Aksaray -Niğde)

Güncel Türkçe Sözlük

sekte anlamı
is. 1. Olmakta olan bir şeyin birdenbire durarak kesilmesi, durgu. 2. esk. Bozukluk. 3. esk. İnme, felç.

Türkçe - İngilizce

sekte anlamı
isim
1) failure
2) pause
3) standstill
4) interruption

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

sekte anlamı
Alçak ayaklı, arkalıksız iskemle

*Aksaray -Niğde

sekte anlamı
Alna dökülen saç, kâkül.

-Konya

sekte anlamı
Kusur, özür.

Eymir *Bozdoğan -Aydın

sekte anlamı
Alçak, küçük sandalye

Gökdere *Akdağmadeni Yozgat

sekte eş anlamlısı

durgu
is. hlk. 1. Sekte. 2. müz. Bir müzik eserinde, bitiş etkisi yapan armonik zincirlemeler bütünü.
felç
is. tıp İnme.
inme
is. 1. İnmek işi: "Kayaların gözüme kestirdiğim bir yerinden aşağı inmeye başladım." -R. N. Güntekin. 2. tıp Vücudun bir bölümünde hareket ve hissetmenin kalkması, felç, paralizi, nüzul.

"sekte" için örnek kullanımlar

Ben insanların değişmediğini inanıyorum ama ondan sonraki yıllarda yapılanlara televizyon zaten sekte vurdu.
I believe that the people have not changed, but in later years it has already been done television hit pause.
Kaynak: sabah.com.tr
Ancak bulut teknolojisinin yükselişi de, bu işe sekte vurabilir ve oyunlar internet üzerinden indirilerek oynanabilir.
However, the rise of cloud technologies, this work can hit pause and played games downloaded from the Internet.
Kaynak: aksam.com.tr
Banahene'nin biri penaltıdan 2 golüne, Yusuf'un 3 golüyle cevap veren 1461 Trabzon, Karşıyaka'nın ilk 6 umutlarına sekte vurdu.
One of the two penalty Banahene'nin lake, responding to Joseph's third goal in Trabzon in 1461, Karşıyaka impede prospects for the first 6 shot.
Kaynak: yeniasir.com.tr
Taşranın dar kafalı tutuculuğu, düşünsel gelişime sekte vuran bencilliği ve dışlayıcılığı yazarın üzerinde en çok durduğu temalardır.
Kaynak: Thomas Bernhard
Bu yeni yapılandırma ile ahengi bozmaksızın ve gelişmeye sekte vurulmadan koordinasyon işlevini sağlayacak Vilayet ler en üst idari kademe
Kaynak: Kazablanka'nın idari yapılanması
tahtta oturmayıp önünde durmuştuSadrazam da iktidarsız idi ve asi kapıkulu askerleri ve elebaşıları zaten her devlet işine sekte koymaktaydılar.
Kaynak: Lefkeli Mustafa Paşa
prodüktörler ile ilgili dile getirdiği sözler, albümün dağıtımına da sekte vurulmasına ve harcanan onca emeğin boşa gitmesine sebep olmuştu...
Kaynak: Destan (müzik grubu)
Turner'ın raporu bu teşkilatın gizliden planladığı, olası bir petrol krizi durumunda Ortadoğu'yu işgal etme programına sekte vurmuştur ve
Kaynak: Akbabanın Üç Günü
Arama Eylemi: Belirli bir çağrı merkezini aynı anda topluca arayarak çağrı merkezinin hizmet üretimine sekte vurarak yapılan eylemdir.
Kaynak: Çağrı Merkezi Çalışanları Derneği
veren milliyetlerin (Tataristan , Başkortostan , Saha ) toplum yapısında yer alan diğer etnik gruplar ayrılma hareketlerine sekte vurmaktadır
Kaynak: Rusya'nın cumhuriyetleri
Ayrıca arazilerin kardeşler arasında bölünmesi yapılacak tarım ve hayvancılığa sekte vurmuştur. Köydeki tarım ve hayvancılık yörede yaşayan
Kaynak: Taşlıca, Dereli
Lider değişikliği Ubıhların direnişine sekte vurmamış 1841-1846 yılları arasında tam 88 savaş yapılmıştır. Aynı tarihlerde İmam Şamil
Kaynak: Ubıhlar
sahte yayınlar basarak yeraltındaki örgüte sekte vurmuştur buna rağmen eski parti yöneticileri durum değerlendirmesi yaparak duruma el
Kaynak: Yunanistan Komünist Partisi
Yerel bir burjuva yönetiminde bile olsa bağımsızlık dünyada hakim olan emperyalist sisteme sekte vuracak ve sosyalist devlete geçişe doğru
Kaynak: Malaya Komünist Partisi
gemilerinin İspanyol kalyonları için kolay birer av olduğu ve ileri sürüldüğü gibi korsanların ticaret taşımacılığına sekte vurduğu doğru değildir.
Kaynak: İspanyol İmparatorluğu

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.