Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

selef ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

selef anlamı
öncel.

Güncel Türkçe Sözlük

selef anlamı
is. esk. Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse, öncel, halef karşıtı: "Selefleri bu yolda bir sürü tedbir almışlar fakat Tam muvaffak olamamışlardır." -N. F. Kısakürek.

Türkçe - İngilizce

selef anlamı
isim
1) predecessor

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

selef anlamı
Başıboş

İğneciler *Mudurnu -Bolu

selef zıt anlamlısı

halef
is. Birinin ardından gelip onun makamına geçen kimse, ardıl, selef karşıtı.

"selef" için örnek kullanımlar

Selef halefin tersidir ve tarihsel olarak önde olanlar anlamına gelir. Selefîyye, dinde selef kabul edilen kişilere hiçbir değişiklik
Kaynak: Selefiyye
Rivayet tesfirleri selef alimlerinden nakledilen eserlere,Sahabe hatta Tabiin'in sözlerine ve Kur'an'ın bizzat Kur'an ile ve Muhammed bin
Kaynak: Dirayet tefsiri
(Yiğitlerin Şahı) | tam_ismi Ali bin Ebu Talib | selef Osman bin Affan (Dördüncü Sünni Halife 'si)• Muhammed (Birinci Şii İmam 'ı) |
Kaynak: Ali
Fakat 8 Eylül 1604 'de kendine selef olan Ebülmeyamin Mustafa Efendi yerine 3. kez şeyhülislam görevine getirilmiştir. İki yıl sonra 28
Kaynak: Cafer Mustafa Sunullah Efendi
görünen ayetler arasındaki müşkülleri açıklayan selef ve halef âlimlerinin görüşlerine şehâdet eden hadisleri özlü bir şekilde yazmaya giriştim...
Kaynak: El Kurtubî
Basit ve çeşitli dünyanın tüm varoluşunun doğal bir önce gelen (selef) ve sonra gelen (halef) düzeni içerisinde oluştuğunu ve böylece her
Kaynak: Evrim düşüncesinin tarihi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.