Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

sıfat ne demek?

 - 8 sözlük, 9 sonuç.

BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

sıfat anlamı İng. adjective Osm. sıfat Alm. Adjektiv, Eigenschaftswort Fr. adjectif
(Derleme.. san, ulak, katmaç) Bir adı niteleyen veya belirten sözcük: Beyaz ev, güzel çocuk, beş gün, bu kitap, hangi kız, bazı olaylar vb.

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

sıfat anlamı Fr. adjectif
Bir ismin niteliğini anlatmak ( NİTELEME SIFATI, Adj. qualificatif ) veya onu başkaları, arasında belirtmek ( BELİRTME SIFATI, Adj. déterminâtif ) yahut onu öbürlerinden ayırdetmek ( AYIRTLAMA SIFATI, Adj. distmetif ) üzere kendisine katılan kelime. Sıfat cümledeki yerine göre SANLIK ( Epithète: Güzel söz söyledi ) veya HABER ( Adj. attributif: Bir söz; güzeldir gibi ) olabilir.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

sıfat anlamı İng. adjektive Alm. Adjektiv, Eigenschaftswort Fr. adjectif
Somut ve soyut ad ve kavramları niteleme, belirtme, yer gösterme, sayı gösterme, sorma gibi çeşitli yönlerden vasıflandıran, sınırlayan kelime türü: doğru imlâ, ağır yük, uzun yol, ince iş, güzel fikir, hünerli kişi, doru at, kızıl elma, bin bir dert, tek yol, o zaman, bu durum; hangi iş vb. sıcacık, ışıltılı günü bekliyordu (Y. Kemal, Ortadirek, s. 190). Tekmil otların taze, yeşil, gıcır gıcır kokusuyla kokuyordu (Y. Kemal, göst, e., s. 191). Taşbaşoğlunun keskin, umutlu gözleri teker teker üstündeydi (Y. Kemal göst.e, s. 301). Tenha, sessiz yollarda yürür, yürürüm (P. Safa, biz İnsanlar, s. 181). Mavi duman, bir bilek damarı gibi kabartılı ve sıcak dudaklarından çıktı (S. Faik, Bütün Eserleri 1, s. 69). Biz de mükemmel bir yalancı olduk arkadaş! (K. Tahir, Esir Şehrin İnsanları, s. 298). Bazan bir kaç hafta fazla, bir kaç gün fazla yaşamak işleri nasıl da alt üst ediyor (K. Tahir, göst. e., s. 322). Hacer! — Ha bak, gelirken benim o uzun yeşil ipek başörtümü de getir (M.N. Sepetçioğlu, Çardaklı Bacı, s. 96) vb.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

sıfat anlamı
1) nitelik. 2) bakınız» husûmet ehliyyeti(salâhiyyeti).

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

sıfat anlamı
Azerbaycan Türkçesi: sifät; Türkmen Türkçesi: sıpat; Gagauz Türkçesi: nışannık; Özbek Türkçesi: sifat; Uygur Türkçesi: süpät;Tat: sıyfat; Başkurt Türkçesi: sifat; Kmk: sıpatlık ~ sıpat söz; Krç.-Malk.: sıfat; Nogay Türkçesi: sıpat; Kazak Türkçesi: sın esim; Kırgız Türkçesi: sın atooç; Alt: t'artalgış; Hakas Türkçesi: pîldîrtkî; Tuva Türkçesi: temdek adı; Şor Türkçesi: çüüngü sös; Rusça: imya prilagatelnoye

Güncel Türkçe Sözlük

sıfat anlamı
is. 1. Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakımdan yeri ve özelliği: "Başvezir sıfatıyla hükûmet işlerini idare eder." -R. H. Karay. 2. db. Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten kelime, ön ad: Beyaz (ev), güzel (çocuk), beş (gün), bu (kitap) gibi. 3. hlk. Yüz, kılık ve dış görünüş: "Takındığı bu sıfatı boynundaki kravattan fazla mühimsediği yoktu." -F. R. Atay.

Türkçe - İngilizce

sıfat anlamı
isim
1) adjective
2) title
3) epithet
4) capacity
5) attribution
6) attribute
7) determinant
8) attributive
9) character
sıfat
1) adjective
2) adjectival

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

sıfat anlamı
Derelerin, ırmakların düz yerleri.

-Ankara

sıfat anlamı
< Ar. sıfat: Yüz, surat (Erzincan merkez)

"sıfat" için örnek kullanımlar

Sıfat tamlaması; dilbilgisinde bir ismin önüne o isim ile ilgili bilgi veren sıfat ların eklenmesi ile oluşturulmuş sözcük grubu.
Kaynak: Sıfat tamlaması
Sıfat-fiil, ortaç veya partisip bir fiil in cümle de sıfat görevinde kullanılan hâli. Türkçe 'deki üç fiilimsi grubundan biridir. Fiil
Kaynak: Sıfat-fiil
Genelde önüne sıfat getirerek kullanılır; Gök-Han, Er-Han, Rey-Han, Öge-Han gibi. Hanım: Hanım, Türk toplumsal düzeninde kadın yönetici,
Kaynak: Han (unvan)
Gey eşcinsel anlamında bir sıfat ve isim Genellikle erkek eşcinselleri tanımlamak için kullanılır Türkçe ye İngilizce deki "gay"
Kaynak: Gey
Fiilimsi ya da eylemsi; fiil lerden türemelerine karşın fiil in bütün özelliklerini göstermeyen; cümle içerisinde isim , sıfat , zarf gibi
Kaynak: Fiilimsi
Sözcük anlamı olarak "ülkeyi yöneten" anlamına gelmesi muhtemel sıfat. Birden fazla ülkeyi yöneten modeli için Eski Roma'da vatandaşlar
Kaynak: Praetor
Amfibik , Hem karada, hem de suda hareket ve yaşam yeteneğine sahip anlamında sıfat. Amfibiyen Araç ,Hem karada hem suda giden araç
Kaynak: Amfibik
Orjinali "homogeneous" ve Türkçesi türdeş olan bu kelime, bir sıfat olup; tek tip, heryeri bir veya aynı, içerisinde farklılıklar taşımayan
Kaynak: Homojen
göre durumlarını tanımlamakta kullanılan bir sıfat Parallellik Öklid evreninde mümkündür ve Öklid'in paralel aksiyomu nun temelini oluşturur.
Kaynak: Paralel
Kanonik sözcüğü, Yunanca kanon (kanun, kural) kökünden türemiş bir sıfat . " "genel olarak kabul edilen" veya "otorite lerce doğrulanmış"
Kaynak: Kanonik
Dexter sağ, becerlikli, şanslı, iyi niyetli anlamlarında Latince bir sıfat tır. Aynı zamanda sık kullanılan bir Britanyalı ismidir.
Kaynak: Dexter
Sahih, doğru, gerçek anlamında sıfat . Arapça kökenlidir. Sahih Hadis: Amel gerektiren (Müslüman lar tarafından uygulanması gereken), vacib
Kaynak: Sahih
Tesir, ruhçuluk ta, okültizm de, mistisizm de, teozofi de, ezoterizm de ve parapsikoloji de kendisini niteleyen sıfat a göre özel anlamlar
Kaynak: Tesir
Stokastik, değişken, rastlantısal (rastsal) anlamına gelen sıfat. Stokastik süreçlerin istatistik te ve mühendislik te önemli bir yeri
Kaynak: Stokastik
Gurme (gourmand), Fransız kökenli bir sıfat olan 'gurman'dan gelir. Gourmet, "lezzeti keşfetmiş, damak tadına sahip kişi" demek.
Kaynak: Gurme
Keşif ya da Osmanlıca'daki söylenişiyle keşf, sufi terminolojide kullanılan bir terim olup, kendisine eklenen sıfat ve adlara bağlı olarak
Kaynak: Keşf
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.