Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

sıvamak ne demek?

 - 2 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

sıvamak anlamı
(I) (-i) 1. Sıva ile kaplamak, sıva vurmak: Duvarı sıvamak. 2. (-i, -e) Harcı bir yere vurmak: Çimentoyu duvara sıvamak. 3. mec. Bulaştırmak: "Yüzünün bütün derisini kulaklarının arkasına kadar bir krem tabakasıyla sıvadı." -P. Safa. 4. mec. Okşamak, sıvazlamak: "Zehra Hanım Tevfik'in ebesiydi ve onu çok severdi. Arkasını sıvardı, teselli verdi." -H. E. Adıvar. 5. argo Küfretmek.
sıvamak anlamı
(II) (-i) Kolu, paçayı yukarı çekip toplamak veya kıvırmak: "Sait elini kolunu sıvayıp ıstakozu çıtır çıtır kırmıştır." -S. Birsel.

Türkçe - İngilizce

sıvamak anlamı
fiil
1) roll up
2) plaster
3) parget
4) daub
5) draw up
6) tuck up
7) turn up
8) puddle

sıvamak eş anlamlısı

küfretmek
(-e) (kü'fretmek) Sövmek: "Kambur, küfrederek mektubu yırttı. Pisi pisine pul parası vermişti." -N. Hikmet.
okşamak
(-i) 1. Sevgi, şefkat belirtisi olarak elini bir şeyin üzerinde yavaş yavaş gezdirmek veya ona hafifçe vurmak: "Oğlan kızın yanına geldi, saçlarını okşuyor." -H. Taner. 2. (nsz) mec. Hafifçe dövmek: . 3. mec. Bir kimseyi hoşnut etmek: "Mektuplarında onun onurunu okşayacak, endişelerini hafifletecek cümleleri artırdı." -Ç. Altan. 4. esk. Benzemek, andırmak, hatırlatmak: Bu iki sarı birbirini okşuyor.
sıvazlamak
(-i) 1. Bir şeyin üstünde yavaş yavaş, hafifçe el gezdirmek: "Kaşlarından süzülen yağmur damlalarını eliyle sıvazlayarak onlara baktı." -O. Hançerlioğlu. 2. Okşamak: "Titreye titreye birkaç kere başımı, sırtımı sıvazladı." -R. N. Güntekin.

"sıvamak" için örnek kullanımlar

Harç, yapıda tuğla veya taşların örgüsünü sağlamlaştırmak, duvarları sıvamak için kullanılan, toprak , saman , kum , kireç , çimento gibi
Kaynak: Harç (mimarlık)
Harç (mimarlık) - Duvarcılık ta tuğla veya taşların örgüsünü sağlamlaştırmak, duvarları sıvamak için kullanılan, toprak, saman, kum, kireç
Kaynak: Harç
Kültür : Çemrenmek: Kolları ve paçaları sıvamak. Çerçi : Eşekli seyyar satıcı. Deşirici: Dilenci. Delik : Kapı,pencere. Diğnenmek : Dinlenmek.
Kaynak: Aşağıçaybelen, Bayat
Geniş ve yassı gagalarını, yuvalarını yaparken, çamurları sıvamak için mala gibi kullanırlar. Yuvalarının çoğu ancak bir kırlangıcın
Kaynak: Kırlangıç
Sacı Küllemek: Ekmek edilecek günden önce külle sıvamak. : Sacayağı : Ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember ya da üçgen biçiminde demir
Kaynak: Köseler, Gümüşhacıköy

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.