Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

siyek ne demek?

 - 7 sözlük, 18 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

siyek anlamı
bakınız» üretra

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

siyek anlamı Osm. ihlîl Fr. urètre
üretra (biyoloji)

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

siyek anlamı
Tek tırnaklı hayvanları iğdiş yapmak için kullanılan bükümlü iki tahta parçasından oluşmuş araç. (*Senirkent -Isparta)

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

siyek anlamı İng. urethra Osm. ihlil Alm. Harnröhre Fr. urétre Yun.ourethra
(karşılık.uretra): Sidiği,sidik torbasından dışarı taşıyan kanal.

Güncel Türkçe Sözlük

siyek, -ği anlamı
is. anat. Sidik torbasından başlayarak dışarıya kadar uzanan sidik yolunun son bölümü.

Tarama Sözlüğü

siyek anlamı
bakınız» seyek.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

siyek anlamı
1.Koyun, keçi vb. hayvanların kızgınlık dönemlerinde dişilik ya da erkeklik organlarından akan sıvı. 2.Dişi koyunların bacaklarında biriken sidik.
siyek anlamı
Domuz, kurt gibi hayvanların dağda buluştukları uğrak yerleri.

Düğrek *Mut -İçel

siyek anlamı
Ayakyolu, hela.

-Amasya
*Bor -Niğde
*Osmaniye -Adana

siyek anlamı
Çadır için kullanılan kazık, çivi.

-Antalya

siyek anlamı
Aralı, aralıklı.

Karaağaç *Gelendost -Isparta

siyek anlamı
Kırmızı ya da sarı çiçek açan bir çeşit bitki.

Civanyaylağı *Mersin -İçel

siyek anlamı
Sinek.

Kuz *Akkuş -Ordu
Hacıilyas *Koyulhisar -Sivas

siyek anlamı
Kırık kol, bacak gibi organları bağlamakta kullanılan tahta, mukavva vb. şeyler, süyek.

Yassıören *Senirkent -Isparta

siyek anlamı
Develerin yüzlerine takılan ufak çan.

Karapınar -Konya

siyek anlamı
1. Koyunların arka bacaklarının arasında kuruyan pislik, çakıldak. 2. Ayakyolu, hela.
siyek anlamı
Bir çeşit dikenli ot.

Kumdanlı *Yalvaç Isparta

siyek anlamı
Koyun, keçi vb. hayvanların kızgınlık veya aşım zamanlarında erkeklik-dişilik organlarından akan sıvı

Kırşehir

"siyek" için örnek kullanımlar

Prostat bezinin büyümesi, siyek dokusunun aşırı gelişip kalınlaşması, bu borunun içinde lifsi doku oluşması ve açıklığın daralması ya da
Kaynak: İşeme

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.