Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

azu ne demek?

 - 2 sözlük, 4 sonuç.

Divanü Lügati't-Türk

azu anlamı
iki şeyden birini dilemeyi anlatır yahut, veya

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

azu anlamı
Tırpan demirinin geniş dip kısmı.

Kızılca *Artova -Tokat

azu anlamı
Ya da.

*Kilis Gaziantep

azu anlamı
Boynuz, azı

Aybastı Ordu

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.