Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

tansiyon ne demek?

 - 8 sözlük, 8 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

tansiyon anlamı İng. blood pressure Osm. kan tazyiki Lat.tendere: germek Alm. Blutdruck Fr. tension
Yüreğin vurumu sırasında kanın, kan damarlarının duvarına yapmış olduğu yaşa ve fizyolojik duruma göre değişebilen basınç. Kan basıncı.

BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

tansiyon anlamı İng. tension
1. Kan basıncı, atardamar kan basıncı. 2. Gerilme olayı, gerginlik.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

tansiyon anlamı
bakınız» kan baskısı.

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

tansiyon anlamı
bakınız» kan basıncı

Güncel Türkçe Sözlük

tansiyon anlamı
is. 1. tıp Kan basıncı: "Yalnız tansiyon fevkalade. Katiyen et yememesi lazım." -N. Hikmet. 2. mec. Gerilim.

Kimya Terimleri Sözlüğü

tansiyon anlamı
bakınız» gerilim

Türkçe - İngilizce

tansiyon anlamı
isim
1) blood pressure

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

tansiyon anlamı Fr.tension
1. Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı: § "Tansiyon yüksekliği kadar alçaklığı da ölüme yakınlığıyla tanınır" -Adalet Ağaoğlu, Başka Karşılaşmalar, 70. § "Ne bir tansiyon aleti..." -Necip Fazıl Kısakürek, Cinnet Mustatili, 138. 2. mec. Gerilim: "Bu hadise halkta tansiyonun nerelere yükseldiğini gösterici bir misal teşkil etti." -Necip Fazıl Kısakürek, İhtilal, 209.

tansiyon eş anlamlısı

gerilim
is. 1. Gerginlik, tansiyon: "İki yetişkin arasında süregiden gerilimin fazlasıyla farkındaydı." -E. Şafak. 2. dil b. Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon. 3. fiz. İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür. 4. fiz. Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj. 5. ruh b. İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan coşkulu durum. 6. sin. ve TV Çeşitli yollara başvurularak filmde yaratılan sıkıntılı, gergin hava, tansiyon.

"tansiyon" için örnek kullanımlar

Yüksek tansiyon için önemli olan sofra tuzu olarak bilinen NaCl'dür.
High blood pressure is important to NaCl'dür known as table salt.
Kaynak: posta.com.tr
Son 10 dakikaya girdiğimizde ise Stamford Bridge'de tansiyon yükseldi.
When we increased the tension at Stamford Bridge last 10 minutes.
Kaynak: fanatik.com.tr
İkili arasında tansiyon yükselince kaptan Emre Belözoğlu araya girdi.
Voltage increase tension between the two captain Emre Belözoğlu interjected.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Şeker ve tansiyon hastası olan Jack'in böbrek nakline ihtiyacı vardı.
Jack, who suffers from sugar and blood pressure were in need of a kidney transplant.
Kaynak: amerikaninsesi.com
Kasılma basıncı, kalbin kasılması sırasında oluşan en büyük kan basıncıdır (büyük tansiyon); gevşeme basıncı, kalbin gevşeme ya da
Kaynak: Kan basıncı
Yüksek tansiyon ya da hipertansiyon, aşırı yüksek tansiyon demektir. Normal kan basıncı değerleri bireyden bireye değişkenlik
Kaynak: Yüksek tansiyon
Düşük tansiyon ya da hipotansiyon, düşük kan basıncı demektir; sistolik kan basıncının 90 mmHg'dan az olmasıdır. Normal kan basıncının
Kaynak: Düşük tansiyon
Ancak tansiyon düşmesi ile ilgili baş dönmeleri bu kapsamda değildir. Vertigodan kastedilen labirentit , iç kulak iltihabı , meniere
Kaynak: Vertigo
Antihipertansifler yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Tansiyonun kontrol altına alınıp normal düzeyi olan 8-12 mm hg
Kaynak: Antihipertansif
Akut glomerülonefritler, idrar da albumin ve kan bulunmasıyla, bazen de yüksek tansiyon la belirgindir. Bu hastalık streptokok lardan
Kaynak: Akut glomerülonefrit
Muayenede, tansiyon ölçme, göz dibi muayenesi vb. yöntemlerle, hastanın "belirti"lerine uyan yüksek tansiyon "bulgu"ları elde edilebilir.
Kaynak: Belirti
Hikaye bitip de muayeneye gelindiğinde, tansiyon ölçme, göz dibi muayenesi vb. "belirti"lerine uyan yüksek tansiyon "bulgu"ları elde edilebilir.
Kaynak: Bulgu
böbrek kistleri, idrar yolu rahatsızlıkları, prostat, hiper tansiyon ve kadın hastalıklarının tedavisi olmak üzere çeşitli hastalıklara
Kaynak: Girebolu
Bu durum aniden olusabilmektedir ve genellikle yüksek tansiyon hastalarinda görülebilmektedir. Beyin kanamasi sonucu hastada felc, inme
Kaynak: Beyin kanaması
Daha ender sebepler menenjit , ensefalit , beyinsel anevrizme ler, aşırı yüksek tansiyon ve beyin tümörleri gibi tehlikeli hastalıklar
Kaynak: Baş ağrısı
Bir travma sonucu veya ani tansiyon yükselmesi vs. gibi nedenlerle damarın yırtılması söz konusudur ve ölümcüldür. Beyin anevrizmaları,
Kaynak: Anevrizma
Böylece, kan akışı için daha fazla yer açılır, kan basıncı (yani tansiyon) düşer. Vazodilatasyon işlemini kontrol eden kas ve sinirlere
Kaynak: Vazodilatör
Sıcak halsizliği ise yoğun sıcağa maruz kalındığında oluşan, baş dönmesi, bulantı ve tansiyon düşmesi gibi belirtiler gösteren durumdur.
Kaynak: Hipertermi
Önceki filmlerinde daha soyut ve daha sembolik bir anlatı dili vardır ve dramatik tansiyon daha güçlüdür. Dönemleri günümüzden oldukça
Kaynak: Qiu Ju'nun Öyküsü (film)

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.