Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

Taşkapı ne demek?

 - 1 sözlük, 2 sonuç.

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Taşkapı anlamı
Burdur ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Taşkapı anlamı
Van ili, Erciş ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

"Taşkapı" için örnek kullanımlar

Taşkapı, Van ilinin Erciş ilçesine bağlı bir köy dür. Tarihçe: İlk adı Şorköy'dür. Köyün kurucusu Mikailan aşiretinden Abdi ağadır ve
Kaynak: Taşkapı, Erciş
Taşkapı, Burdur ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köy dür. Tarihçe: Taşkapı Köyü'nün hangi tarihte kurulmuş olduğu tam olarak
Kaynak: Taşkapı, Burdur
Taşkapı – Türk ve Altay mitolojisinde Yeraltı Geçidi. Daşgapı da denir. Kayakapısı (Gayagapısı veya Kıyakapısı) olarak da bilinir.
Kaynak: Taşkapı (mitoloji)
Taşkapı: Taşkapı – Türk ve Altay mitolojisinde Yeraltı Geçidi. Daşgapı da denir. Kayakapısı (Gayagapısı veya Kıyakapısı) olarak da bilinir
Kaynak: Yeraltı (mitoloji)
Gezer Destanı: (Bkz. Taşkapı (c) Tıpkı Türk şamanı Karaçak (Karaşah) gibi dişi bir ruh aracılığıyla yönlendirilir. (d) Bu koruyucu ruh,
Kaynak: Gezer Han
Çörten, Eşekçi, Haliloğlu, Kadılar, Kaklım, Kelsenli, Kocalı, Memili, Sandı, Sekizler, Sinsile, Sipahiler, Taşkapı, Til'aşa, Zilif, Ziyaret.
Kaynak: Türkiye Türkmenleri

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.