Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

baca ne demek?

 - 7 sözlük, 17 sonuç.

BSTS / Döşem Terimleri Sözlüğü

baca anlamı İng. chimney Osm. baca Alm. Schornsteine
Yanma sonucunda oluşan gaz ve dumanları binanın dışına ileten ve bir çekme yaratarak oksijenin ateşle temasını sağlayan düşey konumlu kanal.

BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

baca anlamı İng. flue Alm. Feuerzug Fr. carneau
Fırın ya da ocakta yanan gazların ve dumanın dışarı çıktığı yer.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

baca anlamı
(I) Lâmba şişesi. (Beyköy, Yukarıdinek *Şarkikaraağaç, *Senirkent -Isparta)
baca anlamı
(II) 1. Evi aydınlatmak için damda açılan delik. (Kırçiçeği *Susuz -Kars) 2. Samanlığa saman koymak için açılan kapaklı delik. (Esnemez, İnönü -Eskişehir)
baca anlamı
(III) Dam, ev çatısı. (Eşmeyazı -Kars)

Güncel Türkçe Sözlük

baca anlamı
is. 1. Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol: "Bacaların ağzından çok dumanlar savruldu." -L. Tekin. 2. Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği. 3. hlk. Çatı penceresi.

Tarama Sözlüğü

baca anlamı
Işık deliği, pencere.

Türkçe - İngilizce

baca anlamı
isim
1) chimney
2) flue
3) shaft
4) stack
5) funnel
6) pipe
7) smokestack
8) chimney stack

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

baca anlamı
1. Lamba. 2. Lamba şişesi. 3. Ocak.
baca anlamı
1. Pencere, tavan penceresi, dumanın çıkması ve evin ışık alması için toprak damlarda açılan delik. 2. Pencerenin içeriye doğru uzanan enli pervazı, pencere içi. 3. Kapaksız dolap. 4. Toprak dam, evin üstü.
baca anlamı
Çorap lastiği yerine kullanılan bağ, ip.

Utav *Yusufeli -Artvin

baca anlamı
Tren.

İnköy -Kütahya

baca anlamı
İyi cins ahlat.

Elmalı, Otacı *Kızılcahamam -Ankara

baca anlamı
1. Ocak. 2. Pencere: Bacayı açalım da hava gelsin.
baca anlamı
gaz lambası şişesi.

Dereçine *Sultandağı Afyon

baca anlamı
(< Far. bâce) baca, pencere
baca anlamı
Dam || baca gapısi: dama açılan kapı

Erzurum

"baca" için örnek kullanımlar

Ancak son günlerde baca yangınlarında artış olduğunu görmekteyiz.
However, we see that the recent increase in chimney fires.
Kaynak: haberler.com
Biliyorsunuz ki; ocak, baca ve filtre sistemi yönetmeliklerle sabittir.
As you know, hob, chimney and filter system is fixed by regulations.
Kaynak: iskenderunhaber.com
Orada on tane ev varsa ikisine baca kondururum, diğerlerine kondurmam.
There are two chimneys on one house kondururum if the others imprint.
Kaynak: haber.sol.org.tr
Sanayi tesislerinin baca gazı sınır değerlerine uymaları sağlanmalı.
Industrial facilities must be provided to comply with the limit values ​​for the flue gas.
Kaynak: t24.com.tr

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.