Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

baca gaşı ne demek?

 - 1 sözlük, 2 sonuç.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

baca gaşı anlamı
Ocağın yan veya üst tarafına yapılan lamba, kibrit v.b. şeyleri koymaya yarayan raf.

-Çankırı
Çayırlı *Haymana -Ankara

baca gaşı anlamı
Ocağın dış duvarı üstünde lamba, kibrit vb. konulan sergen

Afyon

2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.