Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

bacı ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

bacı anlamı
is. 1. Kız kardeş. 2. Bir evde uzun zaman çalışmış yaşlı kadınlara verilen unvan: "Tam o sırada içeri Habeş bir bacı girdi." -B. Felek. 3. hlk. Büyük kız kardeş, abla. 4. esk. Tarikat şeyhlerinin karısı. 5. ünl. Kadınlara söylenen bir seslenme sözü.

Kişi Adları Sözlüğü

Bacı anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Kız
1. Büyük kız kardeş, abla. 2. Kız kardeş. 3. Bir evde uzun zaman çalışmış yaşlı kadınlara verilen unvan. 4. Tarikat şeyhlerinin karısı.5. Kadınlara söylenen bir seslenme sözü.

Tarama Sözlüğü

bacı anlamı
Hemşire.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

bacı anlamı
Kız kardeş

Çüngüş, Çermik Diyarbakır

bacı eş anlamlısı

abla
is. (a'bla) 1. Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. 2. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın: "Hatırda kalan şey değişmez zamanla / Ne vefalı komşumuzdun sen Fahriye abla!" -A. M. Dranas. 3. argo Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama: "Bir akşam gel benimle, gidelim bir sarhoşluk edelim, ablaları şöyle bir dolaşalım." -M. Ş. Esendal. 4. tkz. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz.

"bacı" için örnek kullanımlar

Bacı gardaş eşinlen barabar oturmuşlar istiyorlar.
Sister sat gardas want barabar inspired.
Kaynak: birgun.net
Abla diyor, bacı diyor güveninizi sağlıyor.
Sister says, sister says, gives confidence.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Orada beyaz başörtülü Anadolu kadını, şömineden yürüyen islerle bir Arap bacı halini almıştı.
There Anatolia white woman wearing a headscarf, walking fireplace chimney had become an Arab affairs.
Kaynak: aksam.com.tr
Nasıl da paha biçilmezdir yaşama yeni can katmak, katılan canlara yoldaş, ana, bacı, kardaş, arkadaş ve yar olmak.
How to live the new life is invaluable to add, comrade dead soldiers participating in the main, chimney, Kardas, friends, and to be half.
Kaynak: bianet.org

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.