Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

terim yöneteni ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

terim yöneteni anlamı İng. term operator
Tümel olumluluk (a),tümel olumsuzluk (e), tikel olumluluk (i) ile tikel olumsuzluluk (o) yönetenlerinin ortak ad. || Terim yöneteni iki birli yüklemden bir önerme oluşturduğundan, dizimsel türü P/(p/a)(...)dır.
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.