Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

titreşim ne demek?

 - 9 sözlük, 9 sonuç.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

titreşim anlamı İng. vibration Osm. vibrasyon Alm. Schwingung Fr.vibration
Esnek bir özdeğin ya da dalgalanan bir orTamın denge durumundan ayrılıp bırakılmasıyla başlayan yinelemeli devinim.

BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

titreşim anlamı İng. vibration Osm. vibrasyon Alm. Vibration, Schwingung Fr. vibration Jap. sindô
Esnek bir nesne parçalarının, her saniye eş sayıda ileri geri yaptıkları düzenli salınım.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

titreşim anlamı İng. resonance Alm. Resonanz Fr. résonance
Oyunculukta sesin gırtlak, ağız, burun, alın, göğüs, karın boşluğu ve benzeri boşluklar yoluyla büyümesi.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

titreşim anlamı İng. vibration Osm. vibrasyon Alm. Schwingung Fr.vibration
Özdeğin belirli sıklıkta yinelenen gidip gelme devinimi.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

titreşim anlamı Osm. ihtizâz Fr. vibration
(fizik)

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

titreşim anlamı Alm. Resonanz Fr. résonance
Gırtlakta oluşan sesin boğaz, ağız, burun boşluklarında büyümesi.

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

titreşim anlamı İng. vibration Osm. vibrasyon Fr. vibration
1- fizik: Bir noktanın gözün göremeyeceği ölçüde kısa kımıldanışı; küçük, hızlı salınım. 2- elektrik: Yükleme, boşaltma akımlarının bir elektrik çevriminden art arda geçişi.

Güncel Türkçe Sözlük

titreşim anlamı
is. fiz. 1. Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz, vibrasyon, rezonans. 2. Bir noktanın gözün göremeyeceği kadar kısaca kımıldanışı, ihtizaz: "Sorunları ve titreşimleriyle, çok gelişkin bir insan." -S. İleri.

Türkçe - İngilizce

titreşim anlamı
isim
1) vibration
2) oscillation
3) pulse
4) pulsation
5) judder
6) beat
7) undulation
8) fade-out

titreşim eş anlamlısı

ihtizaz
is. (ihtiza:zı) esk. 1. Titreşme, titreşim. 2. fiz. Titreşim.
rezonans
is. fiz. 1. Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı. 2. Titreşim.
vibrasyon
is. fiz. Titreşim.

"titreşim" için örnek kullanımlar

MSN ile tarihe karışacak bir diğer detay da titreşim seçeneği.
The other details via MSN to vanish in the vibration option.
Kaynak: beyazgazete.com
Böylece titreşim özelliğinin istemediğiniz anlarda, örneğin cebinizde dik bir konumdayken devre dışı kalmasını engellemiş oluyorsunuz.
Moments you do not want the vibration feature, for example, to keep in your pocket blocked off an upright position would be.
Kaynak: bilgicagi.com
Serdar Toka'nın 40 çalışmasından oluşan "Titreşim" adlı yağlı boya resim sergisi, 15 Nisan'a kadar Kermozade Konağı'nda açık kalacak.
Serdar Toka'nın the work of 40 of the "Vibration"'s oil painting exhibition, Kermozade Mansion will be open until April 15.
Kaynak: diyarbakirsoz.com
Frekans veya titreşim sayısı bir olayın birim zaman (tipik olarak 1 saniye) içinde hangi sıklıkla, kaç defa tekrarlandığının ölçümüdür,
Kaynak: Frekans
Periyot bir tam salınım arasındaki zaman süresine ya da bir titreşim için geçen süreye denir. Periyota "bir devir süresince geçen zaman"
Kaynak: Periyot
Radyo dalgaları, radyo titreşim sayısı ile gerçekleşen elektromıknatıssal dalgalardır . Tel gibi somut bağlantılar kullanmadan, gazyuvarı
Kaynak: Radyo dalgaları
birtakım titreşim ler ve akışkanlar yoluyla canlı lar üzerinde fizyoloji k ve psikoloji k etkilerde bulunma olayı ve bunun uygulamalı etüdü.
Kaynak: Canlısal manyetizma
Radyestezi (Işımduyu), insan bedenindeki titreşim alanlarının, canlı ya da cansız nesneler hakkında bilgi sağlamak için faydalanıldığı bir
Kaynak: Radyestezi
Ayarlı kütle sönümleyici veya harmonik soğurucu, yapılara titreşim i azaltmak için konulan bir alet. Deprem gibi olaylarda oluşabilecek
Kaynak: Ayarlı kütle sönümleyici
Ses enerjisi, titreşim veya maddenin salınımı ile ilgili enerji biçimidir . Ses dalgalarının yayılması için bazı materyala ihtiyaç vardır
Kaynak: Ses enerjisi
Manyetik rezonans terapisi, fiziksel manyetik titreşim prensibine dayanan bir tedavi yöntemidir. Belirli hücrelerde ve dokularda iyileşme
Kaynak: Manyetik Rezonans Terapisi
biri olan malzemelerin sıcaklık etkisi sonucu) genleşme si ve büzülme sini ve tesisatta oluşan mekanik titreşim leri absorbe eden elemandır.
Kaynak: Kompansatör
Gama ışını, gama-ışını veya gamma ışıması (simge : γ), atom altı parçacıkların etkileşiminden kaynaklanan, belirli bir titreşim sayısı na
Kaynak: Gama ışını
Titreşim çok farklı frekans larda olabilir. Bu titreşim mikrofon vasıtasıyla ses sinyaline çevrilir. Ses kaydeden cihazlarda cihazın
Kaynak: Ses sinyali
Bu hareketi iletme esnasında mekanik titreşim leri ortadan kaldırmak için kaplin lastiği denilen titreşim sönümleyici bir malzeme
Kaynak: Kaplin
Biçim ve titreşim içeren bir ses oluşumunun müzik olarak kabul görmesi için dinleyende duygulara yönelik etkileşim yapması da
Kaynak: Müzik
30 ile 30.000 PHz (10 15 hertz) aralığındaki titreşim sayısı aralığına eşdeğerdir. X ışınları özellikle tıpta tanısal amaçlarla
Kaynak: X-ray
Bu yüzden yansıma bulutsuları tarafından gösterilen titreşim tayfı , aydınlatıcı yıldızlarınkine benzerdir. Saçılan mikroskopik
Kaynak: Yansı bulutsusu
Böylece sarsıntı ve titreşim doğuran enerjiyi ısıya çevirerek yutarlar. Her türlü darbeli çalışan makielerde (tekstil makineleri, presler
Kaynak: Amortisör
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.