Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

tonlama ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

tonlama anlamı Fr. Intonation
İfadeye bir fikir, duyuş, heyecan, yumuşaklık, sertlik ayırtısı katmak üzere seslerde meydana getirilen uzatma, perde değişikliği gibi başkalıklar. bakınız» anlatımlı tonlama.Tonlama kelimesi, çarpma ton ve sivrili tonanlamına kullanılan SERT TONLAMA ( Int.dure ou rude ) ve YUMUŞAK TONLAMA ( Int.douce ) terimlerinde de geçer.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

tonlama anlamı İng. intonation Alm. Intonation Fr. intonation
Konuşma sırasında, konuşmaya hâkim olan esas tonda çeşitli anlam incelikleri sağlayan değişiklikler; konuşanın önem verdiği veya ayırıcı anlamlar vermek istediği kelimelerde başvurduğu değişik ton, kelime ve heceler arasında yükseklik ve yoğunluk bakımından meydana getirdiği farklar: || — Eh, ne diyorsun bakalım? || Orhan şaşaladı: || — Nasıl yani? || — Ne düşünüyorsun dedim? || — Hiiç. || — İyi ya. || Gene gazeteye eğildi. Ama Orhan'ın güldüğünü de görØdü: || — Neye güldün? Gene mi hiç? || Orhan bu sefer daha bir içten güldü: || — Evet. Ama bu sefer sahiden hiç. || — Demek demin yalancıktan hiç idi? || — Öyle (T. Buğra, Dönemeçte, s. 22) vb. || Yukarıdaki örnekte yer alan hiç kelimelerinde birbirinden farklı tonlamalar vardır.

"tonlama" için örnek kullanımlar

Yarışmada, vurgu, durak, tonlama, jest ve mimik ile kılık ve kıyafet gibi konular değerlendirildi.
Competition, stress, stop, intonation, gestures, and facial expressions were issues such as the costumes and clothes.
Kaynak: haberler.com
Öğrencilerin, konuya hakimiyet, beden dili, vurgu ve tonlama ile Türkçe'yi iyi kullanma ve diksiyon olarak değerlendirildiği yarışmada, 75.
Students, subject mastery, body language, stress and intonation and diction are considered as good use of the Turkish language in the competition, 75
Kaynak: haberler.com
Dili, ailedeki diğer dillerden ayıran en önemli özellik, kısa, uzun ve çok uzun olmak üzere üç farklı tonlama barındırmasıdır.
Kaynak: Estonca
Tiyatro Bölümü için kıraat (okuma), telaffuz (söyleyiş), tecvid (tonlama), Aruz, edebiyat tarihi, haile (trajedi), drama, mudhike (komedi
Kaynak: Darülbedayi
Türkçenin özellikleri, doğru nefes almak, sesin etkili kullanımı, vurgu, tonlama, ulama, durak, sık yapılan yanlışlar diksiyonun alt
Kaynak: Diksiyon
İroni mimik, jest ve tonlama ile söylemek istenenin altını, dolaylı çizer. Sokrates 'in diyalog yöntemi iki aşamadan oluşur.
Kaynak: İroni
Ses , özellikle tonlama gibi yardımcı unsurlar yardımıyla insanın teşhisinde ek avantajlar sağlayacağı için, sorular ve cevaplar, şekilde,
Kaynak: Church-Turing tezi
Yalnızca alfabeleri oluşturan harfler değil aynı zamanda farklı tonları belirtmek için kullanılan tonlama imleri ile diğer sesçil imlerde
Kaynak: Latin alfabesinden türeyen alfabeler
Herhangi bir tuş veya tonlama deliği fonksiyonuna sahip olmayıp, sadece üfleyen kişinin ritmine bağlı olarak ses çıkarır. Güçlü bir ciğer ve
Kaynak: Vuvuzela
tek yönlü laf kalabalığı, sınırlı prozodi ve tonlama , ve motor sakarlık bu durumda tipik olarak rastlanır ancak tanı için gerekli değildir
Kaynak: Asperger sendromu
gibi vurgulu sorularda sözcük sırası olduğu gibi bırakılarak tonlama arttırılır. İspanyolca'da sözcük sırası sadece soru zamiri olduğunda
Kaynak: Soru
Lehçelerde sık telaffuz ve tonlama, kelime ve gramer ayrı ve standart dışı özellikler göstermektedir. Rus lehçeleri aynı zamanda başka
Kaynak: Rusça
dayanmamaktadır; fakat MÖ 7 ila 6.yy'lara ait iki gümüş ruloda rahip kutsaması bulunur Sesli harfler ve tonlama işaretleri Ahit'e MS 6 ila 10.
Kaynak: Ahit İbranicesi
maddenin uygun bir dil yapısına getirilmesi, tonlama, stil gibi yardımcı etkilerin yerli yerinde ve yeterince kullanılmasının sağlanmasıdır.
Kaynak: Tashih
Tabi ki tonlama nın Türkçe 'ye uyması gerekir ama en önemlisi karakterin ruhuna zarar vermemektir." Tamer Karadağlı. Dış bağlantılar
Kaynak: Tamer Karadağlı
Fonetik olarak hiçbir Ural dilinde çelişen tonlama yoktur. Tüm Ural dillerinde başa gelen ilgeçler çok azken, sona gelen ilgeçler çok
Kaynak: Ural dilleri

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.