Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

tozlaşma ne demek?

 - 5 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

tozlaşma anlamı İng. pollination Lat.pollen: ince un Alm. Bestäubung Fr. pollinisation
Polen tanelerinin rüzgâr, böcek, su gibi etkenlerle dişi üreme hücrelerine ulaşması.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

tozlaşma anlamı Osm. tezehhür Fr. efflorescence
(çiçeksime) (kimya)
tozlaşma anlamı
bakınız» tozlaşma.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

tozlaşma anlamı İng. pollination
Sporlaşma.

Güncel Türkçe Sözlük

tozlaşma anlamı
is. 1. Tozlaşmak işi. 2. bit. b. Erkek organlardaki çiçek tozunun, rüzgâr veya böceklerin aracılığıyla çiçeklerin tepeciğine konması, döllenme, tozlanma, alogami.

Türkçe - İngilizce

tozlaşma anlamı
isim
1) pollination
2) efflorescence

tozlaşma eş anlamlısı

alogami
is. bit. b. Tozlaşma.
döllenme
is. biy. 1. Erkek gametle dişi gametin kaynaşmasıyla yumurtacığın embriyo durumuna gelmesi, aşılanma, ilkah. 2. Tozlaşma.
tozlanma
is. 1. Tozlanmak işi. 2. bit. b. Tozlaşma.

"tozlaşma" için örnek kullanımlar

Taç Yaprak, Petal olarak da bilinir, değişik renkli tozlaşma ya yardımcı olan dişi ve erkek organları korumakla görevli çiçek kısmıdır .
Kaynak: Taç yaprak
Nektar, çiçek lerin ürettiği, şekerce zengin, böcek ve kuş benzeri tozlaşma ya yardımcı hayvanları kendine çeken salgıdır. Nektar ayrıca
Kaynak: Nektar
erkek ağaçların ise ufak ve az meyvesi bulunmakla meyvesi dişilerininki gibi yenilebilir lezzette de değildir ancak tozlaşma için gereklidir.
Kaynak: İncir
Tozlaşma : Bitkide çiçeğin görevi tozlaşma yoluyla bitkinin çoğalmasını sağlamaktır. Bir çiçeğin erkek organından serbest kalan polenlerin
Kaynak: Çiçek
Dişi üreme organının tepecik kısmına geldiğinde tozlaşma oluşur. Tozlaşma dişicik borusundan aşağı inerek yumurtalığa gelir ve burada
Kaynak: Bitkilerde üreme
Bu durumda tozlaşmayı yapabilecek olan canlılar böcek ler, sinek ler ve kın kanatlılar dır veya el ile tozlaşma yapılmak zorunda
Kaynak: Atemoya
Cinsin diğer türleriyle serbestçe melez lenebilen ışgının çiçek leri hermafrodit tir ve tozlaşma sı rüzgâr tarafından yapılır.
Kaynak: Işgın
kalıntılarıyla beslenenler geri dönüştürücü işlevleri nedeniyle, polenlerle beslenenler ise tozlaşma ya yardımcı oldukları için çok yararlı böceklerdir.
Kaynak: Scarabaeidae
Papavların genelde kırmızıya çalan kahverengi çiçekleri bulunmaktadır; çiçekleri kötü kokuludur, meyve yapımı için başlıca tozlaşma
Kaynak: Papav
bitkisinin, döllenme için daha ziyade rüzgar yoluyla tozlaşma yöntemini benimsemesi ama daha az oranda böcekle tozlaşma metodunu kullanmasıdır.
Kaynak: Gen akışı
Çiçeklerin tozlaşma biyolojisinde erkek ve dişi bireylerin bir araya gelmeden tozlaşmanın oluşamayacağını söylemiştir. Theophrastus
Kaynak: Theophrastus
böcekler çiçeğe gelirler, bazıları güzel kokuları ile, bazıları da gösterişli canlı renkleriyle böcekleri çekerler ve tozlaşma da etkili olurlar.
Kaynak: Periyant
uzunluğundadır. Çimlenme epigeik tir, tozlaşma Şubat-Nisan aylarında gerçekleşirken tohumlar Ekim ayında olgunlaşır. Kromozon sayısı 2n 22'dir
Kaynak: Japon çamı
Bu durum özellikle, tozlaşma için tozlayıcı arı ları kendisine çekmede belirli ultra viyolet renk desenleri kullanan çiçek lerde görülür
Kaynak: Evrimsel silahlanma yarışı
Bu sebeple tozlaşma işinde böcekler ve sinekler görev yapar. Bu kötü koku sebebiyle bitki evlerden uzak bahçelerde yetiştirilir.
Kaynak: Bayağı papav

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.