Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ulantı ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

ulantı anlamı Fr. Enjambement ou Rejet
Bir dizede anlam Tamamlanmadığı zaman onu tamamlıyacak kelimelerin ikinci diziye bırakılması.

Güncel Türkçe Sözlük

ulantı anlamı
is. Ulanan şey.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ulantı anlamı
Eklenti.

*Taşköprü -Kastamonu

"ulantı" için örnek kullanımlar

Anjanbman ya da ulantı, şiirde cümlelerin bir dize ya da beyit te bitmeyip diğer dize, beyit veya bendlere kaymasıdır. Türk şiirine Fransız
Kaynak: Anjanbman

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.