Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

uyruk ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

uyruk anlamı İng. Subject, citizen Osm. Tebaa Alm. Staatsangehöriger Fr. sujet (d'un etat)
Bir devletin bağımı Altında bulunan kimse.

Güncel Türkçe Sözlük

uyruk, -ğu anlamı
is. 1. huk. Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olma durumu, tebaa. 2. mec. Bir kimsenin etkisi Altında olma durumu, körü körüne bağlanma, gözü kapalı inanma.

Türkçe - İngilizce

uyruk anlamı
isim
1) nationality
2) subject
3) citizen
4) vassal

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

uyruk anlamı
Kaymak.

Şumnu, Bulgaristan

uyruk eş anlamlısı

tebaa
is. huk. esk. Uyruk.

"uyruk" için örnek kullanımlar

üstbiçimi fn 200px | altyazı 2009 yılında bir müsabakada | başlıkrengi | b0c4de;tamadı | takmaadı | uyruk | doğumtarihi | doğumyeri |
Kaynak: Mariusz Pudzianowski
Örneğin Numidya , Makedonya , Suriye ve Pergamon hükümdarları inserviente (uyruk) sayılıyordu. Ortaçağ Avrupa 'sında bir devletin
Kaynak: Himaye
Bunun yanı sıra, ülkesinden ayrılıp başka bir ülkeye yerleşmiş insan topluluğu veya bir ülkede bulunan yabancı uyruk lu kişilerden oluşan
Kaynak: Koloni (politik)

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.