Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

uzun ne demek?

 - 5 sözlük, 6 sonuç.

Divanü Lügati't-Türk

uzun anlamı
uzun

Güncel Türkçe Sözlük

uzun anlamı
sf. 1. İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı. 2. Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece." -Âşık Veysel. 3. zf. Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar." -H. E. Adıvar.

Tarama Sözlüğü

uzun anlamı
Uzunluk, tûl.

Türkçe - İngilizce

uzun anlamı
sıfat
1) long
2) extended
3) lengthy
4) tall
5) prolonged
6) maxi
7) lang
8) prolix
9) faraway
10) interminable
11) far-off
ön ek
1) long-
2) maxi-
3) macro-

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

uzun anlamı
Yılan.

-Erzincan
*Ağın -Elâzığ

uzun anlamı
Uzun// uzun zaman: uzun müddet

Artvin Yusufeli Uşhum köyü

uzun eş anlamlısı

ayrıntılı
sf. 1. Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilatlı, detaylı, mufassal: "Kimi rejisörler ise çeşitli oyunlarının kahramanları hakkında kendisinden ayrıntılı bilgiler istiyorlardı." -N. Hikmet. 2. zf. Ayrıntılara girerek: "Görüştüğümüzde daha ayrıntılı konuşuruz." -A. Ümit.

uzun zıt anlamlısı

kısa
sf. 1. Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı. 2. Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı." -E. İ. Benice. 3. Ayrıntısı çok olmayan: Kısa bilgi. Kısa yazı. 4. is. Kısa olan şey: Uzun lafın kısası. 5. zf. Kısaca, kısaltarak: Kısa konuştu.

"uzun" için örnek kullanımlar

NBA'de uzun zamandır kaybetmeyen Miami Heat, Toronto Raptors'a konuk oldu.
Lost for a long time in the NBA Miami Heat, Toronto Raptors was a guest.
Kaynak: sporx.com
"Jin"in uzun olduğunu ve yer yer kendini tekrar ettiğini söylemek gerekiyor.
"Jin" s long and that I need to say that repeats itself from place to place.
Kaynak: haberturk.com
Paşa'nın bastırdığı anlarda Kartal, uzun fakat gayesiz toplar çıkardı.
Pasha suppressed moments Eagle, took long but aimless balls.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Sayfada, iPhone'un sahip olduğu özellikler uzun bir liste halinde anlatılıyor.
On the page, are told in a long list of features that the iPhone has.
Kaynak: haber7.com
Uzun saç bir saç stili dir. Saçın uzun olması durumu kültürden kültüre farklılık gösterir, hatta kültürler içi bile farklılıklar
Kaynak: Uzun saç
Uzun biber (Piper longum), bazen Endonezya uzun biberi olarak da adlandırılır. Piperaceae familyasından çiçek li bir asma bitkisidir.
Kaynak: Uzun biber

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.