Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

üzülmek ne demek?

 - 5 sözlük, 9 sonuç.

Divanü Lügati't-Türk

üzülmek anlamı
üzülmek, kesilmek

Güncel Türkçe Sözlük

üzülmek anlamı
(nsz) 1. Üzme işine konu olmak: "Karısının düştüğü bu hâle üzülmek şöyle dursun ona çok defa dadı kalfa muamelesi etmekten çekinmezdi." -R. N. Güntekin. 2. Üzüntü duymak, kaygılanmak: "Bu apartmandan başka yere gideceksiniz diye üzülüyorum." -P. Safa.

Tarama Sözlüğü

üzülmek anlamı
1. Kopmak, koparılmak, kırılmak, kopup dağılmak, bozulmak, kesilmek, sökülmek, uzaklaşmak. 2. Yüzülmek. 3. Alâkayı kesmek. 4. İyileşmeğe yüz tuttuğu halde yeniden hastalanmak.

Türkçe - İngilizce

üzülmek anlamı
fiil
1) fret
2) sorrow
3) grieve
4) worry
5) bother
6) trouble
7) bother about
8) feel bad about
9) feel badly about
10) deplore
11) languish
12) regret
13) rue
14) sadden
15) be troubled about
16) worry oneself
kelime öbeği
1) have the hump

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

üzülmek anlamı
İncelmek, yıpranmak, eskimek, kopacak duruma gelmek (kumaş vb. için).

Bağıllı, Anamos *Eğridir -Isparta
Oğuz *Acıpayam -Denizli
-Manisa ve çevresi
*Düzce -Bolu
*İskilip -Çorum
-Sinop
-Samsun
*Tirebolu, Nefsiköseli *Görele -Giresun
-Erzincan
*Kilis -Gaziantep
-Maraş
*Gürün, Maksutlu *Şarkışla -Sivas
Bahçeli *Bor -Niğde
Çiftepınar *Mersin -İçel
*Lüleburgaz -Kırklareli

üzülmek anlamı
1. Hastalık yinelenmek. 2. Yorulmak, ezilmek. 3. Zayıflamak. 4. İnme inmek.
üzülmek anlamı
Hastalık yinelemek, artmak.

Darıveren *Acıpayam, Denizli
Yazırlı *Nazilli Aydın
Çilehane *Reşadiye Tokat
Salman *Akkuş Ordu
Akçalar *Seydişehir Konya

üzülmek anlamı
Kumaş, ip vb. nesneler eskimek, incelmek, aşınmak.

Yozgat
*Güdül ve köyleri Ankara

üzülmek anlamı
< ET üzülmek: yüzülmek; kabuğu veya derisi kalkmak; üzülmek. || alma atdım üzüldi || kervan yola düzüldi || canım çıhsın nazli yar || ağır topci yazıldi

üzülmek eş anlamlısı

kaygılanmak
(nsz) Kaygı duymak, üzülmek: "Psikolojik sorunlar çıkacak diye kaygılanıyorum." -A. Ümit.

"üzülmek" için örnek kullanımlar

Moğolcada Bukınıd/Buhında kelimeleri üzülmek, korkmak gibi manaları belirtir. Puhu (baykuş) sözcüğü ile de alakalı olma ihtimali vardır.
Kaynak: Abası
Yaygın Fiiller (Veiksmažodis) : Üzgün olmak, üzülmek : Apgailestauti. Aš vis dar apgailestauju dėl avarijos. : Kaza için hâlâ üzgünüm.
Kaynak: Litvanca

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.