Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

vejetasyon ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Cerrahi Terimleri Sözlüğü

vejetasyon anlamı İng. vegetation
Üreme.

BSTS / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

vejetasyon anlamı İng. vegetation
Olgunlaşma.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

vejetasyon anlamı İng. vegetation
Herhangi bir yörede, ayırt edici yapısal özellikleri nedeniyle ayrıca adlandırılabilecek bitki toplulukları.

Güncel Türkçe Sözlük

vejetasyon anlamı
is. tıp 1. Ur. 2. bit. b. Bitki örtüsü.

Türkçe - İngilizce

vejetasyon anlamı
vegetation

vejetasyon eş anlamlısı

ur
is. tıp Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla insan, hayvan veya bitki dokularında oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör, neoplazma, Çingene ahtapotu, vejetasyon: "Yalnız yağ birikintisinden ibaret bir bez, bir nevi ur, hayatı tehdit edecek bir şey değil!" -A. Ş. Hisar.

"vejetasyon" için örnek kullanımlar

Ağaç serveti vejetasyon süresinin sonunda yıllık artım kadar çoğalmakta ancak kış aylarında ise azalma göstermektedir. Aktüel ağaç
Kaynak: Ağaç serveti
alanda (ortam) doğal vejetasyonun meydana gelebilmesi için vejetasyon oluşumunda geçecek evreler aşağıdaki şekilde sıralanabilir Göçetme:2.
Kaynak: Süksesyon
Herhangi bir bölgenin yaşam koşullarında gelişen, benzer ekolojik yapı içeren bitki topluluğuna vejetasyon denir. Bunlar 4 sınıftır:
Kaynak: Bitki
Su kaynağı ile bulunduğu yerin fiziksel karakteristiklerinie göre riparian alanlar, büyüklük ve vejetasyon tür zengiliği bakımından
Kaynak: Riparian Alan
Tipik vejetasyon: Bazı tipik arktik ve alpin ağaç sınırı oluşturan vejetasyon örnekleri (ki çoğu çam, ladin, köknar gibi kozalaklı ağaçlar
Kaynak: Ağaç sınırı
İlçede asli ağaç türleri olarak sarıçam , meşe , ardıç ve kavak ; diğer vejetasyon türleri olarak kuşburnu , aliç, dağ çileği bulunmaktadır
Kaynak: Yenice Beldesi
Genellikle az çok ıslak, organik toprak ve çürümekte olan vejetasyon içinde veya çaylar, göller, bataklıklar boyunca ya da kütük
Kaynak: Limoniidae
Bu orman şeklinin tipik özelliği, yaprak dökümünün sıcak ve kurak mevsime, esas ve vejetasyon zamanında yapraklı durumla kışa
Kaynak: Orman
Peyzaj planlama ve tasarımda ekolojik sınıflama-Peyzaj Sınıfları/Doğal vejetasyon potansiyeli ile iklim, toprak koşulları, morfolojik ve
Kaynak: Peyzaj mimarlığı
Flora ve vejetasyon: Yarı kurak iklim karakterine sahip olan yörede step ya da bozkır bitkileri hakimdir. Havza tabanında seyrek bitkilerden
Kaynak: Sultansazlığı
Dişi çiçeğin teşekkülü ile vejetasyon noktasının büyümesi durmaz, bir müddet sonra yeniden yaprak meydana getirir. Mikrospor (polen tanesi
Kaynak: Cycadales
Konukçu bitkinin vejetasyon dönemine ve kurak geçen yıllara bağlı olarak 2-3 döl verebilir. Konukçuları: Oligofag bir tür olup baklagiller
Kaynak: Nohut sineği
İran – Turan flora bölgesi, bölgeler arasındaki iklim, vejetasyon ve fitocoğrafik bakımdan farklılıklardan dolayı Batı asya alt bölgesi ve
Kaynak: Türkiye biteyi
Bu olgularda ilaç tedavisi ile vakit kaybetmek gereksizdir. Adenoid vejetasyon (geniz eti ) alınır ve kulağa ventilasyon tüpü takılır.
Kaynak: Efüzyonlu Otit Media
Habitat: Kısa vejetasyon içinde avlarını beklerler. Yayılımı: Çoğu tropikal bölgede yayılım gösterir. Cinsleri: cols 2 Adcatomus Anaptomecus
Kaynak: Sparassidae
Ağlarını kısa vejetasyon ya da çalılıklar arasına örerler. Britanya 'da kaba kesilmemiş otlaklarda, ekilmemiş tarla kıyılarında ve dikenli
Kaynak: Agelena labyrinthica
Gündüz kısa vejetasyon içerisinde toprak tabanında aktif şekilde avlanırlar. Ayrıca yaparak altları ve taş altlarında bulunabilmektedir.
Kaynak: Zoridae

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.