Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

vesile ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

vesile anlamı
is. (vesi:le) 1. Sebep, bahane: "Arkadaşlar birer vesile ile dağıldılar ve beni Besim Bey'le yalnız bıraktılar." -M. Ş. Esendal. 2. Elverişli durum, fırsat: "Muhasebeci, yerden temennalar, gevrek kahkahalar arasında bir vesile ile, kuru üzümden iki çekilmiş yirmi iki grado sert rakısını methetti." -R. H. Karay.

Türkçe - İngilizce

vesile anlamı
isim
1) means
2) peg
3) handle
4) purchase

vesile eş anlamlısı

fırsat
is. Herhangi bir şey için en uygun zaman, uygun durum veya şart, vesile, okazyon: "Önce istemedim, sonra düşününce bunun evden kurtulmam için bir fırsat olduğunu anladım." -A. Ümit.

"vesile" için örnek kullanımlar

Bu vesile ile yarışmaya katılan öğrencilerimize başarılar diliyor.
I hereby wish you every success with the students participating in the competition.
Kaynak: haber7.com
Bu vesile ile sporcularımızın birikmiş alacaklarını da ödemiş olduk.
On this occasion we had paid athletes accumulated receivables.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Bu umarım diğer Türk takımlarının da doğru planlanmasına vesile olur sanırım.
I hope this will be instrumental in the planning of other Turkish teams, I think the right.
Kaynak: tr.eurosport.com
AGİED derneği de bu işe vesile oluyor ve bugün karşımıza bir işletme çıkıyor.
AGİED association is instrumental in this work, and today is a business to appear.
Kaynak: haber3.com
Mehdi (Arapça : المهدي‎); "hidayete erdirilen ya da hidayete vesile olan" anlamlarına gelmektedir. " "Kendisine rehberlik edilen", Allah
Kaynak: Mehdî
Yeryüzündeki iyiliklere vesile olur. İnsanlara lütufta bulunur. Tanrı Ülgen 'in oğludur. Şor Türklerinde güz mevsiminde kendisine “
Kaynak: Baktı Han
Mehdi, hidayete eren veya hidayete vesile olan, hidayete erdiren demektir. Hususî ve sahsî bir tarzda, Allah'ın hidayetine mazhar olan,
Kaynak: İmam Mehdi
taşıtlardır. Motor kelimesi ayrıca o dönemde atsız taşımayı temsil etmiştir, bu vesile ile "beygir gücü " terimi ile bir aracın gücü ölçülmüştür.
Kaynak: Otomobil
filmleri, kitaplar, televizyon dizileri, video oyunları ve çizgiromanlar gibi birçok farklı alanda yayınların ortaya çıkmasına vesile olmuştur.
Kaynak: Yıldız Savaşları
Bu vesile ile Kalidasa O'ndan sonra olmalıdır. MS 634 'de bulunan Aihole Praşasti ise bestekarın özelliklerini Kalidasa ile
Kaynak: Kalidasa
Altınordu'nun kurulmasına vesile olan olay Altay 'ın centilmenlik anlayışı ve bundaki ısrarını sürdürmesi olarak gösterilmektedir.
Kaynak: Altınordu SK
yılında yaşamış, ve etnik/oryantal parçaların temsil egemenliğinin, Doğu Avrupa ülkelerinden Birleşik Krallık 'a uzanmasına vesile olmuştur.
Kaynak: 2002 Eurovision Şarkı Yarışması
Muhammedi şeriatta biat edilen evliya yı Allah'a vesile kabul edip, İslam'ın esaslarını yerine getirmek için söz veren sadakat ve
Kaynak: Derviş
ölüm yıldönümü olan 2012, “Strindberg yılı” ilan edilerek çeşitli etkinliklere vesile olmuştur. Yaşamı Gençliği: 1849'da Stockholm'de
Kaynak: August Strindberg
Bu olay, günümüzde de kutlanan 24 Temmuz Gazeteciler Bayramı'nın doğmasına vesile oldu. Gazete, İkinci Meşrutiyet sonrasında İttihat ve
Kaynak: İkdam
Porsuk ağacı savaşların kazanılmasına vesile olmuştur. Porsuktan elde edilen ahşap oldukça esnek bir o kadar dayanıklıdır. Bu nedenle
Kaynak: Porsuk (bitki)
Bedük, “Automatik” şarkısına çektiği düğün klibi ile tüm Türkiye'de tanındı ve kolbastı hareketinin başlamasına istemeden de olsa vesile oldu.
Kaynak: Bedük
Bu çalışmalar altın elde etmekte başarısız olmuşlardır elbette ama modern kimyanın temellerinin atılmasına vesile olmuştur. Simyacıların iki
Kaynak: Felsefe taşı
Bu vesile ile binayı hem devlete ait kabullerinde hem de özel amaçları için kullanır. Windsor Saray'nın temelleri I. William zamanına
Kaynak: Windsor Sarayı
Halk arasında, özellikle futbol maçlarında Kalecinin arkası İmar Bankası biçiminde bir sloganın söylenmesine vesile olmuştur.
Kaynak: Türkiye İmar Bankası T.A.Ş
Bu mücadele 1960-1963 yılları arasında bölgede Katanga devletinin kurulmasına vesile olmuş, ancak daha sonra tekrar Kongo topraklarının
Kaynak: Katanga
Ferdinand 'ın 28 Haziran 1914 'te, I. Dünya Savaşı 'nın patlamasına vesile olan ünlü suikast sonucunda öldürülmesi üzerine tahtın varisi oldu.
Kaynak: I. Karl
Köyün kurulduğu yerin kumlu bir alanda olması, adını da buradan almasına vesile olmuştur. Çorum'a 47 km., İskilip'e ise 30 km.
Kaynak: Kumçelteği, Çorum

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.