Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

veteriner hekim ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / İç Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

veteriner hekim anlamı İng. veterinary doctor
Hayvan hastalıklarını anlayan ve onları ilaçlarla veya araçlarla tedavi etme bilgisi ve yetkisi olan uzman kişi.

BSTS / Veteriner Hekimlik Tarihi ve Deontoloji Terimleri Sözlüğü

veteriner hekim anlamı İng. veterinarian
Hayvan hastalıklarının tanı ve tedavisi, hayvanların ıslah ve üretimi, üretiminden tüketimine kadar olan tüm aşamalarda hayvansal ürünlerin halk sağlığı açısından muayene ve denetimi işlevlerinden sorumlu hekim, baytar.

Güncel Türkçe Sözlük

veteriner hekim anlamı
is. Veteriner.

"veteriner hekim" için örnek kullanımlar

Kurum bünyesinde istihdam edilen 26 veteriner hekim ve 6 gıda mühendisine, bu süre zarfında idari ve teknik konularda bilgiler aktarıldı.
Veterinarian employed by the Authority, and 6 of the 26 food engineer, during which time information is transferred to the administrative and technical matters.
Kaynak: haber3.com
Kuşların genelde zehirlenmiş ya da yaralanmış olarak geldiğini anlatan veteriner hekim Öztürk Sarıca, kuşların yaklaşık 6 aylık tedavi sürecinden sonra iyileştiklerini bildirdi.
Explaining that as often poisoned or injured birds Ozturk Sarica veterinarian, said the birds recovered after a period of approximately 6 months of treatment.
Kaynak: timeturk.com
Kurslarda eğitimler İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nurettin Karşıyaka'nın da aralarında olduğu veteriner hekim, ziraat mühendislerinden oluşan ekip tarafından veriliyor.
Director of Food Agriculture and Livestock Nurettin Karşıyaka training courses, including County is a veterinarian, taught by a team of agricultural engineers.
Kaynak: memleket.com.tr
Çelik, kesimlerin belediye mezbahanesinde veteriner hekim gözetiminde yapıldığını, şimdiye kadar kasap ve marketlerde yaptıkları denetimlerde de domuz etine rastlamadıklarını kaydetti.
Steel, groups of municipalities mezbahanesinde done under veterinary supervision, inspections made ​​so far in the pork butcher and meat markets rastlamadıklarını said.
Kaynak: haber7.com

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.