Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

vurgun ne demek?

 - 6 sözlük, 12 sonuç.

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

vurgun anlamı İng. speculation Osm.spekülasyon Fr. spéculation
1. Ortaklıktaki darlıktan yararlanarak aşırı kazanç sağlama amacıyla kurulan düzen. 2. Eder yükseldiği zaman fazla ederle satma ve olağanüstü kazanç sağlama amacıyla mal satın alma, depo etme.

Güncel Türkçe Sözlük

vurgun anlamı
is. 1. Kolayca ve haksız ele geçen kazanç. 2. Sıcak, soğuk, dolu vb. etkilerle ürünlerde görülen zarar: Dolu vurgunu elma. 3. Çok derinlerdeki suyun basıncı dolayısıyla iki akıntı arasında sıkışıp kalma, düzenli hava alıp verememe, birden su yüzüne çıkma vb. durumlarda dalgıcın uğradığı inme veya ölüm. 4. sf. Silahla yaralanmış olan. 5. sf. mec. Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık: "Onun da kendisine vurgun olduğuna gönülden inanmaktadır." -T. Buğra.

Kişi Adları Sözlüğü

Vurgun anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Erkek
Birine tutkun, âşık.

Tarama Sözlüğü

vurgun anlamı
Baskın, düşman hücumu.

Türkçe - İngilizce

vurgun anlamı
isim
1) decompression sickness
2) haul
3) profiteering
4) the bends
5) scoop
6) strike
7) loot
8) pickup
9) caisson disease
10) cleanup
11) pelf
12) rapture of deep

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

vurgun anlamı
1. Büyüyüp gelişememiş. 2. Nazar değdiği, çarpıldığı sanılan algın, güçsüz kişi. 3. Dalgıca, su Altında gelen inme. 4. Zatülcemp.
vurgun anlamı
Büyük, iki ya da daha fazla at koşulmuş araba.

*Kargı -Kastamonu
*İskilip -Çorum
*Merzifon -Amasya
-Trabzon ilçe ve köyleri
-Erzurum
-Elâzığ
-Malatya
-Sivas

vurgun anlamı
Su arkının, başka bir yerden çıkan sızıntısı

Önsen -Maraş

vurgun anlamı
1. Algın, nazar değdiğine inanılan, çarpılmış kimse. 2. Hastalıklı, çürük: Erikler bu sene vurgun.
vurgun anlamı
Vurgun, âşık

Diyarbakır

vurgun anlamı
Üzgün

Elâzığ ve yöresi

vurgun anlamı
Âşık

Güney-Batı Anadolu

vurgun eş anlamlısı

aşık
is. anat. 1. Aşık kemiği. 2. mim. Aşırma.
âşık
is. (a:şık) 1. Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse. 2. Sevişen bir çiftten kadına oranla genellikle erkeğe verilen ad. 3. Ozan: "Dinleyin âşıklar benim sözümü / Felek yaktı kül eyledi özümü" -Halk türküsü. 4. tkz. Dalgın, kalender kimse: Âşık yine geç kaldın. 5. ünl. tkz. "Ahbap, arkadaş" anlamında bir seslenme sözü: Âşık! Anlat bakalım, neler yaptın?
sevdalı
sf. 1. Sevdaya tutulmuş olan, tutkun, vurgun, âşık: "Sen meğer ta o sıralardan sevdalıymışsın enişteye teyze." -A. Ağaoğlu. 2. mec. Bir şeye gereğinden çok düşkünlük gösteren, eğilim duyan.

"vurgun" için örnek kullanımlar

Yapılan vurgun bakanlığa gelen şikayetler üzerine ortaya çıktı.
The emphasis appeared because of complaints from the ministry.
Kaynak: haber.stargazete.com
Hileli ayakkabı ithalatından 681 milyon dolarlık vurgun yedik!
Ate a $ 681 million haul of fraudulent imports of shoes!
Kaynak: dha.com.tr
Yasadışı bahiste haftalık vurgun 300 milyon dolar, Doğu ve G.Doğu 'esir' oldu.
Illegal betting-week haul of $ 300 million, Eastern and South East 'prisoner' was.
Kaynak: haber.gazetevatan.com
Zaten orada Kaddafi adeta ciddi bir vurgun yedi.
Already there is a serious haul Gaddafi almost seven.
Kaynak: bursahakimiyet.com.tr
Anneler çocuklanna sinirlendikleri zaman "Seni vurgun götürsün," veya "Seni vurgun vursun," derler. " "Vurgun" motifinin adının "vurulmak"
Kaynak: Urgun
Soygun, silahlı hırsızlık veya yolsuzlukla elde edilen büyük vurgun anlamındadır. Ayrıca şu anlamlara gelebilir, Müzik : Soygun (müzik grubu)
Kaynak: Soygun
Fırıncılık, bankacılık, vurgun yiyen süngercileri sigortalama gibi işlerde çalıştıktan sonra, İstanbul'a yerleşti. Bank-İş sendikasanın
Kaynak: Erol Toy
Çarpıklık bu girişimin Türkiye 'deki film tanıtımı sırasında vurgun amacıyla hiç bir ön hazırlık olmaksızın renkli film e başlanmasından
Kaynak: Abdurrahman Color
Derinlik ve zaman tablolarina uymayan bir balıkadam su yüzüne kurallara uymaksızın çıkarsa halk arasında vurgun adı verilen dekompresyon
Kaynak: Dalgıç
2009-2020 © Sözce hakları saklıdır.