Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

yanıcı ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

yanıcı anlamı İng. combustible Alm. brennbar Fr. combustible
Yanıma uğrayabilen.

Kimya Terimleri Sözlüğü

yanıcı anlamı İng. flammable, combustible Alm. brennbar Fr. combustible
Yanabilir özellikte olan

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

yanıcı anlamı
Yan, yana yaslanmış.

-Diyarbakır

"yanıcı" için örnek kullanımlar

Sen git al dışarıdan bir yanıcı maddeyi al paraşütle içeri at.
Take a flammable substance get you go outside and throw it in a parachute.
Kaynak: fotospor.com
Yönetim maçlarda stada yanıcı maddelerin sokulmaması için de yeni önlemler alacak.
Management of flammable materials allowed into the stadium for the matches will take new measures.
Kaynak: spor.haber7.com
Havai fişekler ve içeriye düşen yanıcı maddeler üzerine hakem karşılaşmayı durdurdu.
On fireworks and flammable substances falling into the referee stopped the match.
Kaynak: zaman-online.de
Kesici, yanıcı, madde bulunduranlar hakkında 6222 sayılı yasa gereğince işlem yapılacak.
Cutter, non-flammable, will be processed in accordance with the Law No. 6222 on substances possess.
Kaynak: trtspor.com.tr
Bomba, İçi patlayıcı ve yanıcı maddeyle dolu, bir ateşleme düzeniyle donatılmış, madensel küre biçiminde yokedici ateşli silah.
Kaynak: Bomba
Napalm bombası, belirli sayıda yanıcı sıvı ların pelteleştirilmiş benzin ile karışımı. II. Dünya Savaşı 'nda, Harvard Üniversitesi 'nden
Kaynak: Napalm
Genel parlama ('Flashover'); bir yüzeyin ısınınca çıkardığı yanıcı gazların , tutuşacak dereceye dek ısınıp, birden parlayarak yüzeyi
Kaynak: Genel parlama
Freon gazı kokusuz, renksiz,yanıcı olmayan, temas ettiği metalleri paslandırmayan (örneğin içinden geçtiği borular) bir gaz türüdür. DuPont
Kaynak: Freon
Petrol , yeraltından çıkarılmış doğal yanıcı mineral yağ. Petrol , Ajda Pekkan tarafından seslendirilen ve 1980 Eurovision Şarkı
Kaynak: Petrol (anlam ayrımı)
Ağızdan ateş çıkarma, bir alev üzerine yanıcı bir sıvı püskürterek büyük bir alev oluşturma hareketine denir. Alev genellikle uzun veya
Kaynak: Ağızdan ateş çıkarma
Konfeti, düğün maç ve eğlencelerde kullanılan basınçlı gazla (yanıcı yakıcı özelliği olmayan) basınçtan yararlanılarak metal tüpü çevirerek
Kaynak: Konfeti
Doğal gaz yerkabuğu nun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak önem sıralamasında
Kaynak: Doğal gaz
Ola ki oksijen kaynağı hava ise, herhangi bir yanıcı gazın molekülleri hava içine girer ve havadaki oksijen moleküllerine temas eder.
Kaynak: Ateş
Suyun elverişli fiziksel ve kimyasal özelliği yanıcı maddeyi boğma ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük etken
Kaynak: Yangın
Fakat bunlar yanıcı olduğundan, terk edilip, yanıcı olmayan, esnekliğini uzun zaman muhafaza eden ve yıkama işlemleri sırasında boyutları
Kaynak: Film (fotoğrafçılık)
Bunun sonucunda ateşleme iğneleri serbest kalmakta ve ilk ateşlemeyi sağlayan yanıcı maddeyi harekete geçirmektedir. Yanıcı madde ana
Kaynak: Pignone tanksavar mayınları
Standart sıcaklık ve basınç altında renksiz, kokusuz, metalik olmayan, tatsız, oldukça yanıcı ve H 2 olarak bulunan bir biatomik gazdır.
Kaynak: Hidrojen
Metan gazı ilk kez "yanıcı bir gaz" tipi olarak İtalyan fizikçi Alessandro Volta tarafından keşfedilmiştir. topladığı gazın yanıcı olduğu
Kaynak: Metanojenler
doğal yanıcı mineral yağı. Latince 'de taş anlamına gelen "petra" ile yağ anlamına gelen "oleum" sözcüklerinden oluşmuştur (Petra oleum Petrol).
Kaynak: Petrol
Bütan aşırı yanıcı, renksiz ve kolay sıvılaşan bir gazdır. Tepkimeleri ve Kullanımı : Bol oksijenli ortamlarda, bütan yanar ve
Kaynak: Bütan

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.