Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

yani ne demek?

 - 3 sözlük, 5 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

yani anlamı
bağ. (ya:ni) 1. "Demek, şu demek ki" anlamlarında bir söz: "Rıza Efendi de belki bu yüzden yani perde niçin açılmıyor diye sinirleniyor." -T. Buğra. 2. zf. "Sözün kısası, doğrusu" anlamlarında bir söz: "Tesadüf ama bu kadar olur yani." -H. Taner.

Türkçe - İngilizce

yani anlamı
bağlaç
1) so
zarf
1) namely
2) viz
3) but
4) to wit
5) videlicet
6) scilicet
kısaltma
1) sc.
2) scil.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

yani anlamı
(< Ar. ya'nî) yani
yani anlamı
(< Ar. ya 'nî) yani
yani anlamı
< Ar. ya'ni: yani. || anni ( ne olur Ar.) || yana || yane (ayne) || yeni

"yani" için örnek kullanımlar

Yani 18 Mart Şehitler Günü ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
So March 18th Martyrs' Day and all the martyrs mourn their loss.
Kaynak: haber3.com
Yani piyasada satılan her 100 otomobilden 77'si ithal modellerden oluştu.
So for every 100 car, 77 imported models sold in the market has occurred.
Kaynak: haber.stargazete.com
Kıbrıs'ta hem Türk hem de Rum kesimi yani iki tarafta referanduma gitti.
Both Turkish and Greek Cypriot part of Cyprus, on both sides, so I went to referendum.
Kaynak: haber.gazetevatan.com
Yani işte aş eren bayanlar oluyor, yine küçük çocukların canı çekiyor.
So that exceed the interim ladies going on, still attracts young children get hurt.
Kaynak: sabah.com.tr
Hesperidler (Yunanca : Ἑσπερίδες), güneşin battığı yerin perileri, Yunan mitolojisi nde nemf ler yani periler. Gecenin yani Nyks 'in
Kaynak: Hesperidler
Mitoloji (Yunanca : μυθολογία, μυθος mithos yani “söylenen ya da duyulan söz” ve λογος logos yani “konuşma”), kelimelerinin birleşiminden
Kaynak: Mitoloji
Ama hükümeti barındırmaz, yani idari başkent değildir. İdari başkent Lahey 'dir. 12. yüzyılda Amstel ırmağının kıyısında bir balıkçı köyü
Kaynak: Amsterdam
Enzimler, kataliz yapan (yani kimyasal tepkime lerin hızını artıran) biyomolekül lerdir Hemen tüm enzimler protein dir. Enzim
Kaynak: Enzim
Kore Savaşı (Güney Kore 'de 한국전쟁 Hanguk-jeonjaeng (Han-Guk Savaşı) veya 육이오 사변 Yugio sabyeon yani 25 Haziran Olayı, Kuzey Kore 'de 조국해방전쟁
Kaynak: Kore Savaşı
BAFTA, yani kurumsal adıyla, The British Academy of Film and Television Arts; İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi dir. Oscar 'ın
Kaynak: BAFTA
Kitap, bir kenarından birleştirilerek dışına kapak takılmış yani ciltlenmiş, (kâğıt, parşömen vb. malzemeden üretilmiş) üzeri baskılı
Kaynak: Kitap
Omurga yani columna vertebralis, omur lardan oluşmuş, içinde omuriliği barındıran kemik yapıdır. yani omurilik columna vertebralis'ten
Kaynak: Omurga
Euterpe (evterpe olarak okunur, ismi Yunanca eu yani iyi ve ismi τέρπ-εω yani hoşnut etmek ten gelir), Yunan mitolojisi ndeki müzler den
Kaynak: Euterpe
Aslî deliller (Arapça : أصول الفقه Usul ul-Fiqh), bir İslam hukuku yani fıkıh terim i. Aslî deliller terimi ve içinde barındırdığı alt
Kaynak: Aslî deliller
Britanya Hondurası'ndan (yani Belize ) farklı olarak İspanyol Hondruras'ı olarak da bilinir. Batısında Guatemala , güneybatısında El
Kaynak: Honduras
İsmin kökü yunancada heliko pteron yani hareketli kanatlar anlamından gelir.1907 yılında Fransız Paul Cornu ilk motorlu helikopteri
Kaynak: Helikopter
Kara Ulus'un yani yani sıradan (soylu olmayan) insanların önderidir. On oğlu ve dokuz kızı vardır. Soylu olmayıp, halktan sıradan bir kişi
Kaynak: Kara Han
Sitkom, (İngilizce : Situation Comedy) yani "durum komedisi" olarak anılan kısaca sitcom veya sitkom olarak Türkçede kullanılan, radyo
Kaynak: Durum komedisi
D 100. E-5 (yani eski Ankara-İstanbul karayolu Boğaziçi Köprüsü ile Edirne -İstanbul -Ankara karayolu) bu karayolu günümüzde Edirne-
Kaynak: D 100
Mysticism Yunanca μυστικός (mystikos) yani Eleusis Gizemleri ne "katılan kişi" (initiate) ve gizemlere katılım anlamına gelen μυστήρια
Kaynak: Mistisizm

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.