Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

yayılım ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

yayılım anlamı İng. propagation Osm. intişar Alm. Fortpflanzung Fr. propagation
Bir dalganın ya da parçacık akışının, kaynağından her yana akışı.

BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

yayılım anlamı İng. diffusion Osm. difüzyon Alm. Diffusion Fr. diffusion
Halkbilim öğe, ürün, olay ya da olaylarının, coğrafyasal düzeyde, bir halk kültüründen diğerine geçişi, bakınız» temel yayılım, ikincil yayılım, ödünç yayılım. krş. koşut gelişim, dağılım, temel düşünce.

Güncel Türkçe Sözlük

yayılım anlamı
is. Yayılma işi.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

yayılım anlamı
Otlak.

*Arapkir -Malatya
Uzuncaburç *Silifke -İçel

"yayılım" için örnek kullanımlar

Tümörün yeri, büyüklüğü, yayılım derecesi endoskopi ile belirlenebilir.
Tumor location, size, degree of spread can be determined by endoscopy.
Kaynak: haberciniz.biz
100 miligramda metreküpte 0,124 gramlık bir yayılım vardır; standartlar bunun üstüne geçmemesini ister.
100 grams of 0.124 milligrams per cubic meter has a spill, on top of it does not exceed the standards you want.
Kaynak: haberturk.com
Düşük frekansa sahip olan bas sesler oda içerisinde diğer tüm frekans seslere göre daha iyi yayılım göstereceğinden, bas sesleri üreten hoparlör bu tip sistemlerde tek bir tanedir.
In the room with low frequency bass sounds better than all the other extension will show the frequency bass sounds that produce a single speaker systems of this type.
Kaynak: posta.com.tr
Diğer taraftan, mevsimsellikten arındırılmış hizmet fiyatlarının artış eğilimi ile yayılım endeksi şubat ayında bir miktar yükselse de grup fiyatlarındaki ılımlı seyrin sürdüğü görüldü.
On the other hand, the seasonally adjusted diffusion index, with a tendency to increase in the prices of services may improve slightly in February, the group continued moderate growth in prices was observed.
Kaynak: ekonomi.haber7.com
Adaptif radyasyon veya adaptif yayılım (Latince : adaptare – uyumlandırmak; radiatus – yayılarak) , evrimsel biyoloji de hızlıca çoğalım
Kaynak: Adaptif radyasyon
istatistiksel yayılım ın, mümkün bütün değerlerin beklenen değer veya ortalama dan uzaklıklarının karelerinin ortalaması şeklinde bulunan bir ölçüdür.
Kaynak: Varyans
Çipura balığı (Sparus aurata), Sparidae familyasına ait Akdeniz 'de yayılım gösteren balık türü. Klimatik yapıdan çipura balığına tüm
Kaynak: Çipura
Su kurbağasıgiller (Ranidae), güneybatı Antarktika hariç bütün dünyada yayılım gösteren, yaklaşık 260 türden oluşan kurbağa familyası.
Kaynak: Su kurbağasıgiller
Xysticus, Thomisidae familyasından, Güney Amerika hariç bütün dünyada yayılım gösteren ve 362 tür ü olan örümcek cinsi. Küçük ya da
Kaynak: Xysticus
Kara kurbağasıgiller (Bufonidae), güneybatı Avustralya hariç bütün dünyada yayılım gösteren, 37 cinste yaklaşık 500 türden oluşan kurbağa
Kaynak: Kara kurbağasıgiller
Örnek olarak atomların elektromanyetik yayılım tayfı, elektronik ya da akustik frekans tayfları gösterilebilir. Bir atomun yayılım tayfı
Kaynak: Spektral çizgi genişliği
Sahile bakan bir yamaç üzerine yayılım göstermiştir. Bölgenin merkezi Beyoğlu'ndan alçakta olması nedeniyle Çukurcuma adını almış olması
Kaynak: Çukurcuma, Beyoğlu
Discoglossidae, Batı Avrupa ve Kuzey Afrika 'nın batısında yayılım gösteren, yaşayan 2 cinsten oluşan kurbağa familyası. Türkiye faunası
Kaynak: Discoglossidae
Pelodytidae, güneybatı Avrupa ve Kafkaslar 'da yayılım gösteren, tek cinsten oluşan monotipik kurbağa familyası. Türkiye faunası nda
Kaynak: Pelodytidae
Kızılca kurbağagiller (Bombinatoridae), Avrupa ve Doğu Asya 'da yayılım gösteren, 2 cinsten oluşan kurbağa familyası. Önceleri
Kaynak: Kızılca kurbağagiller
Synema, Thomisidae familyasından, Palearktik bölgede yayılım gösteren ve 121 tür ü olan örümcek cinsi. Teşhis anahtarı: Cins teşhis
Kaynak: Synema
Neoscona subfusca, Araneidae familyasından Eski Dünya 'da yayılım gösteren bir örümcek türü. Tarihçe: İlk kez 1837 yılında Alman entomolog
Kaynak: Neoscona subfusca
Tmarus, Thomisidae familyasından, bütün dünyada yayılım gösteren ve 221 tür ü olan örümcek cinsi. Teşhis anahtarı: Cins teşhis karakteri
Kaynak: Tmarus
Thomisus, Thomisidae familyasından, bütün dünyada yayılım gösteren ve 136 tür ü olan örümcek cinsi. Yayılımı: Bütün dünyada yayılım
Kaynak: Thomisus
Drassyllus, Gnaphosidae familyasından 90 tür ü olan, Holarktik ve Hintmalaya eko-bölgelerinde yayılım gösteren, siyah ya da koyu
Kaynak: Drassyllus
Neoscona byzanthina, Araneidae familyasından Fransa 'da ve Türkiye 'de yayılım gösteren bir örümcek türü. Tarihçe: İlk kez 1876 yılında
Kaynak: Neoscona byzanthina
Hypsosinga albovittata, Araneidae familyasından Avrupa , Kuzey Afrika , Rusya , Ukrayna 'da yayılım gösteren bir örümcek türü.
Kaynak: Hypsosinga albovittata

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.