Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

Yenisaray ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

Yenisaray anlamı Osm. Saray-ı Cedid
bakınız» Topkapı Sarayı.

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.