Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

yiğitlik koşuğu ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

yiğitlik koşuğu anlamı İng. epic Osm. epik Alm. Epik Fr. épique
Bir ya da birkaç yiğidin cenk ve başarılarını konu alan koşuk türü.
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.