Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

zayıf ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

zayıf anlamı
sf. 1. Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan): "Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım." -S. M. Alus. 2. Görevini yapacak yeterli gücü olmayan: Zayıf bir ordu. Gözleri zayıf. 3. mec. Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan: Zayıf bir yapı. 4. mec. Önemli, güvenilir olmayan: Zayıf bir bilgi. 5. mec. Çok az: Zayıf bir ihtimal. 6. Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan: Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini duydu. Zayıf ışık. 7. is. Başarısızlığı gösteren not. 8. mec. Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz: Zayıf bir öğretmen. 9. mec. Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan: "Zayıf ve uydurma bir âşık bu cevaba karşı perişan olurdu." -A. Gündüz.

Türkçe - İngilizce

zayıf anlamı
sıfat
1) weak
2) poor
3) low
4) faint
5) thin
6) lean
7) feeble
8) frail
9) slim
10) slight
11) shaky
12) small
13) puny
14) gaunt
15) spare
16) atonic
17) nerveless
18) feint
19) flagging
20) gracile
21) fatless
22) flaccid
23) sinewless
24) spent
25) pithless
26) unmanly
27) invertebrate
28) wishy-washy
isim
1) bad mark

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

zayıf anlamı
< Ar. zaîf: zayıf || zayif

zayıf eş anlamlısı

yeteneksiz
sf. Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz: "Yeteneksizimdir, düşündüklerimi gereğince anlatamıyorumdur ama bir yazının güç anlaşılsın ya da hiç anlaşılmasın diye yazılmasını anlayamam." -M. C. Anday.

"zayıf" için örnek kullanımlar

Ancak neresinden bakarsak bakalım Malaga diğer 6 takımdan daha zayıf.
However, let's look at where in Malaga weaker than the other six teams.
Kaynak: haber.gazetevatan.com
Yine de karşı karşıyaları çok zayıf hala, onları da geliştirmesi gerek.
However, faced with the very weak still need to develop them.
Kaynak: aksam.com.tr
Fenerbahçenin UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu zayıf takım.
Fenerbahçenin UEFA Europa League rivals became apparent weak team.
Kaynak: minute15.com
Güçlü olan delip geçiyor, zayıf olanı sarmalıyor" dedi.
Pierces the powerful, enveloping the weak, "he said.
Kaynak: spor.gazetevatan.com
Zayıf nükleer kuvvet ya da zayıf kuvvet, pek çok parçacığın ve hatta pek çok atom çekirdeğinin kararsız olmasından sorumludur.
Kaynak: Zayıf nükleer kuvvet
Bu şifreler için zayıf kimlik doğrulama yöntemi tanımlaması da yapılır. Örnek: Bankaların para çekme makinelerindeki şifreler sabit şifre
Kaynak: Sabit şifre
W ve Z bozonları, zayıf etkileşim e aracılık eden temel parçacık lardır. Bu bozon ların keşfi parçacık fiziği nin Standart Model i için
Kaynak: W ve Z bozonları
Gerilla savaşı, küçük ve gizli birliklerin düzenli bir ordu ya karşı yürüttükleri yıpratma savaşı taktiği, zayıf kuvvetlerin güçlüye karşı
Kaynak: Gerilla savaşı
Doğanın dört temel kuvvetinden ikisi olan elektromanyetik kuvvet ile zayıf nükleer kuvvet in Abdus Salam , Sheldon Glashow ve Steven
Kaynak: Elektrozayıf kuvvet
Piyon (♙♟, bazı kaynaklarda er olarak da adlandırılır), satranç oyunundaki en zayıf ve sayıca en fazla olan taşt ır. Satranç bir savaş
Kaynak: Piyon
Nötrinolar sadece menzili elektromanyetik kuvvetten çok çok küçük olan 'zayıf' kuvvetten etkilenirler, bu sebeptem maddelerin içinden çok
Kaynak: Nötrino
Cold dark matter (veya CDM) parçacıkları, aynı zamanda zayıf etkileşimli kütlesel parçacıklar veya WIMP olarak da bilinirler, tipik olarak
Kaynak: Soğuk karanlık madde
Daha zayıf bir rivayete göre ise MÖ 810 yılından itibaren 5 yıl hüküm süren Asur Kraliçesi Semiramis tarafından yapılmıştır.
Kaynak: Babil'in Asma Bahçeleri
Kendisinden zayıf olanlara saldırır. Kurbanlarına zehirli bir tükürük atarak onları kör edebileceği iddia edildiyse de Dilophosaurus'un
Kaynak: Dilophosaurus
Elektriksel iletken, elektriği ileten maddelere verilen ad. Atom ların dış yörüngesindeki elektronlar atoma zayıf olarak bağlıdır. Isı ,
Kaynak: Elektriksel iletken
Darpları Güçlü, Yarı güçlü ve Zayıf olarak sıralanır. yarı güçlü darp sağ elle sol dize ve zayıf darp sol elle sol dize vurulmak suretiyle olur.
Kaynak: Semai Usulü
Kategori 1 kablo veya (Cat 1) kablo, bilişim sistemlerinde kullanılan ilk zayıf akım kablo standartlarından biridir. UTP kablo
Kaynak: Kategori 1 kablo

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2020 © Sözce hakları saklıdır.