Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

barometric ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

İngilizce - Türkçe

barometric anlamı
sıfat
1) barometrik
2) barometre

"barometric" için örnek kullanımlar

This altitude means the barometric pressure drops and there is less oxygen.
Bu irtifada barometrik basınç düşer demektir ve daha az oksijen vardır.
Kaynak: crash.net
Last weekend there was a distinct change in both barometric pressure and wind.
Geçen hafta sonu barometrik basınç ve rüzgar hem de belirgin bir değişiklik olmamıştır.
Kaynak: keysnet.com
Low barometric pressure records set in Duluth, winds of 80 mph.
Düşük barometrik basınç kayıtları Duluth, 80 mph rüzgarlar ayarlayın.
Kaynak: messagemedia.co
Closely packed lines of barometric pressure, isobars on a map, do indicate strong winds.
Barometrik basıncı yakından dolu satırları, bir harita üzerinde İzobarları, mutlaka sert rüzgarlar göstermektedir.
Kaynak: thesandpaper.villagesoup.com

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.