Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

entente ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

İngilizce - Türkçe

entente anlamı
isim
1) itilaf
2) anlaşma
3) uyuşma

"entente" için örnek kullanımlar

Il ne resterait que quelques dossiers sur lesquels il n'y a pas entente.
Il ne resterait que quelques dosyalarının sur lesquels il n'y a pas İtilaf.
Kaynak: lapresse.ca
Tory MEP Dan Hannan is urging an 'entente' with UKIP on the Telegraph website.
Tory milletvekili Dan Hannan Telegraph web sitesinde UKIP bir 'itilaf' çağırıyor.
Kaynak: theweek.co.uk
L'entente entre le FEQ et l'équipe de Bruno Mars a été conclue il
L 'İtilaf entre le FEQ et l'équipe de Bruno Mars a été conclue il
Kaynak: fr.canoe.ca
BRICS is today the most promising entente of high growth economies.
BRICS bugün yüksek büyüme ekonomilerin en umut verici İtilaf olduğunu.
Kaynak: globaltimes.cn
The Triple Entente (from French entente ɑ̃tɑ̃t | "good will") was the name given to the alliance between France , Britain , and Russia
Kaynak: Triple Entente

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.