Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

modify ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

İngilizce - Türkçe

modify anlamı
fiil
1) değiştirmek
2) değişiklik yapmak
3) nitelemek
4) hafifletmek
5) değişmek
6) Tamlamak

"modify" için örnek kullanımlar

It also asked Goldman Sachs and JP Morgan Chase to modify their plans.
Aynı zamanda onların planlarını değiştirmek için Goldman Sachs ve JP Morgan Chase sordu.
Kaynak: bbc.co.uk
Tapeworms thus must scavenge and modify these from their host's diet.
Tenyalar böylece temizlemek ve onların ana diyet bu değiştirmeniz gerekir.
Kaynak: nhm.ac.uk
Modify your lifestyle so that you can get into a routine with a consistent bedtime.
Eğer tutarlı bir yatmadan bir rutin içine almak böylece yaşam tarzınıza değiştirin.
Kaynak: wwltv.com
Easily export journal entries as text files to reformat, print, or modify in any way.
Kolayca herhangi bir şekilde yeniden biçimlendirme, yazdırma, metin dosyaları olarak günlük girdileri dışa veya değiştirin.
Kaynak: prweb.com
Modding is a slang expression that is derived from the verb "modify ". Modding refers to the act of modifying hardware, software, or
Kaynak: Modding
structure A modifier is so called because it is said to modify (change the meaning of) another element in the structure, on which it is dependent.
Kaynak: Grammatical modifier
recognition and protection of the right of citizens to either maintain or modify their own mind s and bodies ; so as to guarantee them the
Kaynak: Human enhancement
The motion of request for permission to withdraw or modify a motion is made if the maker of the motion wishes to withdraw or change it
Kaynak: Request for permission to withdraw or modify a motion

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.