Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

bienal ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

bienal anlamı
zf. (l ince okunur) Yılaşırı.

Türkçe - İngilizce

bienal anlamı
biennial

bienal eş anlamlısı

yılaşırı
zf. (yı'laşırı) Bir yıl ara ile, iki yılda bir, bienal.

"bienal" için örnek kullanımlar

Aşağıdaki okuyacağınız metin İKSV'nin Bienal sayfasından alınmıştır.
IFCA will read in the following text was taken from the Biennial.
Kaynak: evrensel.net
Sanat alanında önemli bienal, sergi ve fuarların yapılacağı şehirler ilgi görecek.
In the field of art biennials, exhibitions and fairs to see the cities of interest.
Kaynak: hurriyet.com.tr
ICOGRADA tarafından da önemli bir uluslararası bienal olarak gösterilen TAMGA'da bu yıl 27 farklı ülkeden 1724 logo yarıştı.
As shown by the major international biennial Icograda TAMGA'da this year, in 27 different countries competed in the 1724 logo.
Kaynak: kibrispostasi.com
Bu anlattığınız şartlar altında bienal, trienal veya başka zeminlerde süren performans sanatları, güncel sanat nereye gidiyor sizce?
This biennial under the circumstances you describe, Triennials or other surfaces-long performing arts, contemporary art, where do you go?
Kaynak: dunyabulteni.net

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.