Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

bileşke ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

bileşke anlamı İng. resultant Osm.kuvve-i muhassıla Alm. Resultat Fr. résultant
Bir noktaya etkiyen, büyüklük ve yönleri ayrı, çeşitli kuvvetlerin net etkisini gösteren, belli yön ve büyüklükteki yöney.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

bileşke anlamı Osm. kuvve-i muhassıla Fr. résultant
(fizik)

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

bileşke anlamı İng. resultant Osm.rezültant Fr. résultante
fizik, matematik: Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine denk olan tek kuvvet.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

bileşke anlamı İng. composed, composite effect Osm. muhassala
Aynı olay üzerinde çeşitli güçlerin bileşik etkisi.

Güncel Türkçe Sözlük

bileşke anlamı
is. 1. Bir araya gelme, toplaşma, birleşme: "İkisinin bileşkesinden doğacak cehennemse birkaç yıl sonra Avrupa'nın genel görünümüne dönüşecektir." -S. İleri. 2. fiz. Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala.

Türkçe - İngilizce

bileşke anlamı
isim
1) resultant

bileşke eş anlamlısı

muhassala
is. esk. 1. Elde edilen sonuç. 2. fiz. Bileşke.

"bileşke" için örnek kullanımlar

Mekanik denge bir katı cisim için cisme etkiyen bileşke kuvvet vektörünün ve bileşke moment vektörünün sıfır olmasıdır. Katı cisim
Kaynak: Mekanik denge
Bir hava taşıtının taşıma merkezi, tüm taşıma yüzeylerinin yarattığı taşıma ların bileşke sinin etkidiği düşünülen yerdir. Ağırlık merkezi
Kaynak: Taşıma merkezi
Basınç merkezi, bir cisme uygulanan ancak moment oluşturmayan tüm kuvvet lerin bileşke sinin geçtiği noktaya denir. Cismin değişik
Kaynak: Basınç merkezi
Mekanik denge - Bir katı cisim için cisme etkiyen bileşke kuvvet vektör ünün ve bileşke moment vektörünün sıfır olması. Kimyasal denge
Kaynak: Dengeli
Birebir fonksiyonlar fonksiyonların bileşke si altında kapalıdır, yani eğer f:Xlongrightarrow Y ve g:Ylongrightarrow Z birebir iki
Kaynak: Birebir fonksiyon
içerisindeki bir molekül kendini çevreleyen öteki moleküllerin etkisine uğramış olduğundan simetri nedeniyle bu kuvvetlerin bileşke si sıfırdır.
Kaynak: Yüzey gerilimi
Logaritmik konveks fonksiyon f, artan exp konveks fonksiyonu ile log f konveks fonksiyonunun bileşke fonksiyonu olduğundan konvekstir,
Kaynak: Logaritmik konveks fonksiyon
Bir akışkan bir yerçekimi alanında serbest bir yüzey oluşturur Mekanik denge oluşmuş ise, bu serbest yüzey akışkana etki eden bileşke
Kaynak: Serbest yüzey
Bileşke: f: X → Y ile g: Y → Z örten fonksiyonlarının bileşke fonksiyon scriptstyle g ,circ, f'dir. scriptstyle g ,circ, f
Kaynak: Örten fonksyon
"F": Hareket doğrultusundaki bileşke Kuvvet , Newton (N) biriminde." "m": Harekete katılan cisimlerin toplam Kütle , Kilogram (kg) biriminde
Kaynak: Dinamik (fizik)
Dönme hareketindeyse bileşke tork , açısal momentumun zamana göre değişim hızıdır.: sum aufrac dL dt. Parçacıklar sisteminin açısal
Kaynak: Açısal momentum
Matematiğin en önemli işlemlerinden biri fonksiyonların bileşke işlemidir. Eğer X bir kümeyse, Fonk(X, X), X kümesinden X kümesine giden
Kaynak: İkili işlem
Özel göreliliği göz önüne alarak, bileşke kuvvet yasası ivme cinsinden aşağıdaki gibi ifade edilebilir: begin align mathbf F & frac
Kaynak: Newton'ın hareket yasaları
Ayrıca gerekirse B'yle (B(z) -ar z) bileşke alarak, I 'nın belirlediği çeyrek üst düzlemler H ve H' 'nin de sabitlendiğini
Kaynak: Hiperbolik düzlemin dönüşüm grubu

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.