Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ağaç ne demek?

 - 9 sözlük, 9 sonuç.

BSTS / Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü

ağaç anlamı Osm. ağaç, tahta Alm. Holz Fr. bois
Gövdesi büyük bitkilerden elde edilen, işlenmeye elverişli, yapılarda, mobilya ve eşya yapımında kullanılan ham gereç.

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

ağaç anlamı İng. tree Fr. arbre
Çizimsel gösterimi, bir dizi dallanmalardan oluşması bakımından, bir ağaca benzeyen veri yapısı.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

ağaç anlamı İng. tree Alm. Baum Fr. arbre
Gövdelerinde sekonder kalınlaşmanın ve odunlaşmanın olduğu, boyları 3 m'den daha uzun olan çok yıllık bitkiler.

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü

ağaç anlamı İng. tree Osm. şecer Alm. Baum Fr.arbre
Odunsu kök, gövde ve dallarla yapraklardan oluşan, uzun ömürlü, gelişkin bitki.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

ağaç anlamı Osm. şecer Fr. arbre
(botanik)

Güncel Türkçe Sözlük

ağaç, -cı anlamı
is. 1. bit. b. Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki. 2. sf. Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: Ağaç tekne. 3. Direk.

Tarama Sözlüğü

ağaç anlamı
bakınız» ağaç.

Türkçe - İngilizce

ağaç anlamı
isim
1) tree
2) hardwood
sıfat
1) arboreal

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ağaç anlamı
Tarak genişliği 1,5 metre olan kilim dokuma tezgâhı.

*Kandıra -Kocaeli

"ağaç" için örnek kullanımlar

Gencinden yaşlısına herkes ağaç dikmek için yarışıyor adeta.
Almost everyone vying for young and old to plant a tree.
Kaynak: merhabahaber.com
Ağaç ve tarih konulu bir söyleşi programına konuk olan Prof.
A discussion on the tree and the date of the visiting program Prof.
Kaynak: kadikoygazetesi.com
Bir kadın, cebinden para harcayıp ağaç dikmek istiyor ama başaramıyor iyi mi.
A woman wants to plant a tree, but can not make a ton of money out of pocket well.
Kaynak: haber.gazetevatan.com
Budama ekipleri tarafından şu ana kadar 700 ağaç budandı.
Pruning trees are trimmed by teams so far, 700.
Kaynak: batmancagdas.com
Odun veya tahta, ağaç ların gövde lerini ve dal larını meydana getiren sert bir madde dir. İnşaat malzeme si, kâğıt ve yakıt yapımında
Kaynak: Tahta
Ağaç sınırı ya da ağaç hattı, ağaç çizgisi (İngilizce treeline, tree line), dikey (dağlarda) ya da yatay (Kutup, çöl ve bozkırlarda) uç
Kaynak: Ağaç sınırı
Ağaç kurbağası, Hylidae (ağaç kurbağaları) familyasını oluşturan kurbağa tür lerine verilen ad. Genellikle küçük, ince yapılı ve uzun
Kaynak: Ağaç kurbağası
Ağaç serveti, meşçere deki tüm ağaç ların hacimlerinin toplamı. Ağaç serveti vejetasyon süresinin sonunda yıllık artım kadar çoğalmakta
Kaynak: Ağaç serveti
Ağaç aşağıdaki anlamlara gelebilir: Ağaç , odunsu bitki. Ağaç , mitolojilerde ağaç. Ağaç dergisi , 1936'da Necip Fazıl Kısakürek 'in çıkardığı
Kaynak: Ağaç (anlam ayrımı)
Ağaç ev, bir veya birden fazla olgun ağaç gövdesinin yanında veya dalları arasında inşa edilen, genellikle ahşaptan, iş alanı, yaşam alanı
Kaynak: Ağaç ev
Kokar ağaç (Ailanthus altissima), Simaroubaceae familyasından Mayıs-Haziran ayları arasında yeşilimsi sarı renkli çiçekler açan, kötü
Kaynak: Kokar ağaç
Kütük, kalın ve kabaca kesilmiş ağaç gövdesine denir. Orman ların gençleştirilmesinde ağaçların kütükler oluşturularak kesilmesnin büyük
Kaynak: Kütük (ağaç)
Bir filogenetik ağaç veya evrim ağacı farklı biyolojik tür ler veya ortak bir atası olduğuna inanılan diğer varlıkların arasındaki evrim
Kaynak: Filogenetik ağaç
Sedir, çamgiller (Pinaceae) familyasından Cedrus cinsini oluşturan iğne yapraklı ağaç tür lerine verilen ad. Morfolojik özellikleri
Kaynak: Sedir (ağaç)
Anıt ağaç, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 'nun 05.11.1999 tarih ve 666 no'lu kararına göre "Tabiat yapısı, ölçüleri ve
Kaynak: Anıt ağaç

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.