Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

biyokimyasal oksijen ihtiyacı ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Kimya Terimleri Sözlüğü

biyokimyasal oksijen ihtiyacı anlamı İng. biochemical oxygen demand Alm.biochemischer Sauerstoffverbrauch Fr. demande biochimique d'oxygene
Atık suların içerisinde bulunan organik maddelerin ayrışmaları için bakteriler tarafından kullanılan oksijen miktarı.( Atık suların kirliliklerini belirlemede kullanılan bir değişken)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.