Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

abdal ne demek?

 - 6 sözlük, 11 sonuç.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

abdal anlamı
1- Genel olarak gezginci dervişlere verilen ad. 2- Yetmiş ermişe verilen ad. 3- Anadolu'da göçebe bir halkın adı. 4- Afganistan'da bir Türk boyunun adı.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

abdal anlamı
Gezgin dervişlere verilen ad. Kimi halk ozanlarının adlarına eklenerek kullanılır: Yeşil Abdal, Pir Sultan Abdal, Muhittin Abdal vb. gibi.

Güncel Türkçe Sözlük

Abdal anlamı
öz. is. tar. 1. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. 2. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı: Geygel Abdalları.
abdal anlamı
is. esk. 1. Gezgin derviş: "Varıp yaslanayım Hacı Bektaş'a / Abdalın olayım çullar içinde" -Gevheri. 2. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse.

Kişi Adları Sözlüğü

Abdal anlamı Köken: Ar.
Cinsiyet: Erkek
1. Gezgin derviş.2. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse.

Tarama Sözlüğü

abdal anlamı
Kalender, derviş.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

abdal anlamı
1. Çingene. 2. Dilenci. 3. Davul, zurna çalan, çalgıcı (çokça çingene). 4. Sünnetçi.
abdal anlamı
1. Serseri. 2. Avâre. 3. Tembel. 4. Beceriksiz. 5. Deli. 6. İtibarsız. 7. Kul, köle: Abdalın olam bana kötülük etme.
abdal anlamı
Tamahkâr, açgözlü, cimri.

Genek -Çankırı
-Yozgat
-Niğde ve köyleri

abdal anlamı
Yaşlı adam.

*Varto -Muş

abdal anlamı
< Ar. abdal: abdal; kimseye kötülüğü dokunmayan iyi niyetli kimse: Düz yolun düz Abdalıyam

"abdal" için örnek kullanımlar

Kaygusuz Abdal'ın "Nefes" şiiri de aynı akıbete uğramıştı.
Kaygusuz Fool's "Breathe" suffered the same fate in the poem.
Kaynak: bianet.org
Ardından konuklara Abdal Musa Birlik Lokması ikram edildi.
Then Abdal Musa Union dumplings were served to guests.
Kaynak: haberciniz.biz
Kervan her evden Abdal Musa Lokması için bulgur, arpa, yağ gibi yiyecekler topluyor.
For each house of Abdal Musa caravan sockets with wheat, barley, oil, such as gathering food.
Kaynak: ulusalkanal.com.tr
Ardından Kaygusuz Abdal'ın Nefes adlı şiirinin 10.
Then Kaygusuz Fool's Breath's poem 10
Kaynak: evrensel.net
Abdal, Türk tasavvuf unun daha radikal formlarında karşılaşılan en üst mânevî mertebenin bir adıdır. Sünnî İslam dışında kalan birçok
Kaynak: Abdal
Pir Sultan Abdal, 15. yüzyılda yaşamış, Türk halk şairi, ozan . Asıl adı Pir'dır. Hoy'da dogup,ilk medrese egitimini burda alip yüregi isikla
Kaynak: Pir Sultan Abdal
Kaygusuz Abdal (d. 1341 - ö. 1444 ) Asıl adı Alaeddin Gaybi olan Alevî -Bektaşî halk ozanı. Yaşamı: tarikâtının başına geçen Abdal Musa 'ya
Kaynak: Kaygusuz Abdal
Abdal Musa (Abdal Musa Sultan'da denir) 14. yüzyılda yaşamış olan Türk eren i. Ahmed Yesevi derviş lerinden Hacı Bektaşi Veli
Kaynak: Abdal Musa
Abdal Deresi, Samsun yöresindeki Akkuş Yaylaları ndan doğan Abdal deresi kuzeybatı yönünde akmaktadır. Karadeniz 'e Karaboğaz önünde
Kaynak: Abdal Deresi
Kara Abdal (Konya 1828 - Hanya 1885 ) Türk şairi. Şemsi Tebrizi mevlevi dergahında yetişen Kara Abdal, yurt içinde bir geziye çıkarak
Kaynak: Kara Abdal
Abdal Köprüsü, Nilüfer Çayı üzerinde Acemler ve Hürriyet Mahallelerini birbirine bağlayan tarihi bir köprüdür. Acemler Köprüsü olarak da
Kaynak: Abdal Köprüsü
Miskin Abdal ,1430-1535 de yaşamış , Türk halk şairi, ozan . Hayatı: Miskin Abdal adıyla tarihe geçen Seyyid Hüseyin 1430'da Göyçe ilçesinin
Kaynak: Miskin Abdal
Pir Sultan Abdal Şenlikleri ya da tam adıyla Pir Sultan Abdal Geleneksel Kültür Etkinlikleri; her sene Haziran ayının sonu ila Temmuz
Kaynak: Pir Sultan Abdal Şenlikleri
Abdal şu anlamlara gelebilir: Abdal , Türk Tasavvufunda bir mertebe. Ayrıca; Abdallar (Türkiye), Türkiye'de yaşayan Alevi Türkmen grubu
Kaynak: Abdal (anlam ayrımı)
İzmir'de oynanan Kordon zeybeği Abdal zeybeğinin farklı bir versiyonudur. Pino Kai Metho – Spiros Peristeris Abdal zeybeklerine örnektir.
Kaynak: Abdal zeybeği
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, genel başkanlığını Kazım Genç'in yürüttüğü Alevi -Bektaşi kuruluş. 1988 yılında Ankara 'da kurulan
Kaynak: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
Karacaoğlan/Pir Sultan Abdal, Ruhi Su 'nun 1972'de yayınlanan albümü. Parça listesi ": "Atladım Girdim Bağa" " "Ağalar Ben Bir Güzel Gördüm
Kaynak: Karacaoğlan/Pir Sultan Abdal
Pir Sultan Abdal, 1972 yılında yayınlanan Ruhi Su albümüdür. isim Pir Sultan Abdal | tür | sanatçı Ruhi Su | kapak Ruhi Su - (04) Pir
Kaynak: Pir Sultan Abdal (albüm)
Eski İsmi Abdal (Abdal Musa dan veya Yöreye yakın Güvenç Abdal/Kargın ocağından Şeyh İdris ve Pir Aziz'den geldiği sanılmaktadır
Kaynak: Piraziz
Sivas Katliamı, Madımak Katliamı ya da Madımak Olayı, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas 'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından
Kaynak: Sivas Katliamı
Kafi Baba, Abdal Musa ile çağdaş ve "Abdal Musa'nın gözcüsü" olarak bilinen Horasan lı derviş . Tekkesi Finike ilçesi sınırları içinde,
Kaynak: Kafi Baba
Ocak Köyü, Erzincan 'ın Kemaliye ilçe sine bağlı, Doğu Anadolu'nun şirin bir köşesinde yer alan, Hıdır Abdal Sultan tarafından kurulan ve
Kaynak: Ocak, Kemaliye
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.