Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ağırşak ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Atletizm Terimleri Sözlüğü

ağırşak anlamı
bakınız» disk.

Güncel Türkçe Sözlük

ağırşak, -ğı anlamı
is. 1. Yün veya iplik eğrilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen Yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça. 2. Teker biçiminde yassı nesne, kurs (I): Kandil ağırşağı. Emzik ağırşağı. Diz ağırşağı.

Tarama Sözlüğü

ağırşak anlamı
1. İplik eğrilecek iğe takılan tahta yuvarlak 2. Diz kapağı, aşık kemiği.

Türkçe - İngilizce

ağırşak anlamı
whorl

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ağırşak anlamı
1. Kağnı arabasında tekerlekler üstüne konulan ağaçların gerdirilmesi için kullanılan parça. 2. El değirmeninde iki taş arasına yatay olarak konulan tahta veya demiri 3. Memenin etli, şişkin kısmı. 4. Bir çeşit elma. 5. Kır menekşesi.

"ağırşak" için örnek kullanımlar

Oda tabanları üzerinden el yapımı çanak-çömlek, ağırşak, tunç halka ve bilezik, kemik deliciler ve çok sayıda taş aletler ve sileks
Kaynak: Devrekani
işlemle aynıdır Gelişkin bir dokuma endüstrisinin varlığını, kazılarda ele geçen dokuma tezgahı ağırlıklarından (ağırşak) anlamak mümkündür
Kaynak: Bakla Tepe Höyüğü
Öte yandan hayvan kemiği, kil ve ahşaptan yapılma pek çok ağırşak (dokuma tezgahlarında kullanılan ağırlıklar) bulunması, yerleşimde
Kaynak: Dilkaya Höyüğü
Burada çok sayıda ağırşak, tezgah ağırlığı, riton ve çanak çömlekler ortaya çıkarılmıştır. Geniş odalarıyla önemli bir mimari buluntu
Kaynak: Boyalı Höyük
Çok sayıda ağırşak, damga mühür, tezgah ağırlıkları ve boncuk da küçük buluntular arasındadır. Bir diğer grup küçük buluntu sürtme taştan
Kaynak: Kusura Höyük
Pişmiş kilden yapılma pişmiş hayvan figürini, ağırşak gibi buluntular çokça vardır. Bununla birlikte küçük buluntular az sayıda olup
Kaynak: Karaoğlan Mevkii
Küçük buluntular olarak çok sayıda ağırşak, tanrıça figürinleri ve baskı mühürler sayılabilir. İki katlı yapıların ilk katlarının büyük
Kaynak: Başur Höyük
Yapı içinde yedi cilalı balta ve keski, 4 Spondylus deniz kabuğundan bilezik, 11 kemik alet, 2 taş ağırşak, 1 kil sapan taşı, 2 taş boncuk
Kaynak: Uğurlu / Zeytinli
Esasen küçük bir yerleşme sayılan Yeni Assur Dönemi Kavuşan Höyük'te, orantısız olarak fazla sayıda ağırşak bulunduğu dikkati çekmiştir.
Kaynak: Kavuşan Höyük
2010 buluntularının tamamı Hitit çağına aittir: Bunların arasında kabartmalı kap parçası, damga mühür, ağırşak gibi eserler ve tam kaplar
Kaynak: Eskiyapar, Alaca
Fakat bazıları ağırşak olamayacak kadar küçüktür. Bununla birlikte yerleşmede yoğun bir biçimde dokuma yapıldığı düşünülmektedir.
Kaynak: Ahlatlıbel Düz Yerleşmesi
Çok sayıdaki pişmiş toprak ağırşak, (az sayıda sürtme taş) yün eğirmenin ve kumaş dokumanın yoğun olarak yapıldığını göstermektedir.
Kaynak: Koçumbeli Yamaç Yerleşmesi
3 nolu açma da kuzey güney doğrultuda taş örgü duvarlar, kerpiç kalıntılar, yangın izleri, taş balta,ağırşak ve bronz iğneler bulunmuştur
Kaynak: Çukuriçi Höyüğü
1.Açmada bir cam ağırşak, cam boncuk ve bir bronz yüzük ele geçmiştir. Açma ortalarında ortaya çıkarılan doğu-batı yönündeki Mezarın
Kaynak: Boyalık, Haymana
Hayvan kemiği, kil ve ahşaptan yapılan pek çok ağırşak, Dilkaya'da tekstil endüstrisini gelişmiş olduğunu göstermektedir. Dilkaya'nın Erken
Kaynak: Dilkaya, Edremit
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.