Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ağıt ne demek?

 - 4 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

ağıt anlamı Fr. complainte
Bir ölünün, gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini; arkada bıraktıklarının acılarını ya da büyük yıkımlarının acıklı etkilerini dile getiren halk şiir türü. Birçok Türk boylarında pek eski bir gelenektir: Birisi ölünce kadınlar toplanır, "ağıtçı" çağrılır. O, yanık bir sesle şiirlerini söyler, saatlerce ağlanır. İstif ve uyak bakımından "koşma"ya benzer. Divan yazınında bu tür koşuklara "mersiye" denir.

Güncel Türkçe Sözlük

ağıt, -dı anlamı
is. 1. Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi. 2. Gelinin arkasından niteliklerini anlatan söz veya ezgi. 3. ed. Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını, büyük felaketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sagu, mersiye: "Rahman'ın sazı susmuş, okuduğu ağıt bitmiştir." -Y. K. Karaosmanoğlu.

Türkçe - İngilizce

ağıt anlamı
isim
1) dirge
2) lament
3) lamentation
4) elegy
5) wailing
6) keening
7) mourning
8) coronach
9) threnody
10) elegiacs
11) threnode

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ağıt anlamı
Angıt denilen, ördeğe benzer bir kuş.

Bağıllı *Eğridir -Isparta

ağıt anlamı
1. Ölen bir kimsenin iyi hallerini ve ölmesinden duyulan acıları sayıp dökmek üzere söylenen ezgi, ezgi ile mersiye söyliyerek ağlama. 2. Gelin olan bir kızın arkasından meziyetlerini sayıp dökerek ağlama.
ağıt anlamı
İki tarlayı birbirinden ayıran set.

Narlıdere -İzmir

ağıt eş anlamlısı

mersiye
is. ed. Ağıt.
sagu
(I) is. (sa'gu) Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği.
sagu
(II) is. ed. esk. Ağıt.

"ağıt" için örnek kullanımlar

Güneydoğu'da bir kadın Türkçe, Kürkçe ve Arapça ağıt yakıyor.
A woman in Southeast Turkish, and Arabic Kürkçe lament.
Kaynak: haberler.com
Bir de Torcello Adası'nda canını aldığı yaban ördeklerine ağıt yaktım.
Wild ducks that lives on the island of Torcello lit a lament.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Kadın yaşamlarını anlatan ne çok türkü, ağıt, ninni, mani vardır Anadolu'da.
Women's lives a lot to do about the song, laments, lullabies, has a mania in Anatolia.
Kaynak: evrensel.net
Venezuela'nın karizmatik lideri Chavez'in arkasından Küba'nın ağıt yakması normal.
Venezuela's Chavez behind the charismatic leader of Cuba's lament burn normal.
Kaynak: haber.stargazete.com
Afşın'a ağıt adlı şiir Edebiyatçı, tarihçi ve fikir adamı Hüseyin Nihal Atsız tarafından yazılmış bir şiirdir. Şiir Hüseyin Nihal Atsız '
Kaynak: Afşın'a Ağıt
Ağıtlar Kitabı (veya Yoşiya'ya ağıt) İncil'de adı geçen kayıp bir Yahudi kaynağıdır. Pasajda "Yeremya Yoşiya için bir ağıt yazdı.
Kaynak: Ağıtlar Kitabı
Sagu, ölen bir kişinin ardından yazılan bir tür ağıt şiiri. Genelde ölen kişinin erdemlerini ve yiğitliklerini konu alır. 7'li hece ölçüsü
Kaynak: Sagu
Yemen Türküsü veya Muş-Yemen Türküsü, Yemen 'de şehit olan Türk askerleri için yakılmış bir ağıt tır ve bu türde ağıtlara örnek teşkil eder
Kaynak: Yemen Türküsü
şiirler), koçaklamalar (yiğitlik içerikli şiirler), taşlamalar (yergi içerikli şiirler) ve ölüm gibi trajik bir olayı anlatan ağıt lardır.
Kaynak: Koşma
Altun Yaruk, içinde "Şehzade ile Aç Pars Hikâyesi" gibi catikler ile yer yer lirik bir eda taşıyan ve ağıt ları andıran şiir leri içerir
Kaynak: Altun Yaruk
Maria'nın ruhu sonsuza kadar dünyada dolaşıp çocuklarına ağıt yakmaya mahkum edilmiştir. Bazı anlatımlarda öteki dünyaya geçebilmesinin
Kaynak: La Llorona
M.Ö. 15 öncesi) Assisi yakınlarında doğmuş olan Latin ağıt şairi. Günümüze ulaşan tek eseri dört kitaptan oluşan Ağıt lar kitabıdır.
Kaynak: Sextus Propertius

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.