Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

cehennem ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

cehennem anlamı
is. 1. din b. Dinî inanışlara göre, dünyada günah işleyenlerin öldükten sonra ceza görecekleri yer, Tamu: "Cennet, cehennem, ahiret, ebedî hayat hayallerine bir daha dönmesine imkân yoktu." -R. N. Güntekin. 2. mec. Çok sıkıntılı yer: "Kafamın çatlaklığı yüzünden bir anda orasını zindana, cehenneme çevirdim." -R. H. Karay.

Türkçe - İngilizce

cehennem anlamı
isim
1) hell
2) inferno
3) Hades
4) nether world
5) lower world
6) Gehenna
7) swelter
8) underworld
9) blazes
sıfat
1) infernal

cehennem eş anlamlısı

tamu
is. din b. esk. Cehennem: "Cehennem inancında tamu sözcüğünün anlattığı belli bir cehennem tasarımı yoktur." -M. C. Anday.

"cehennem" için örnek kullanımlar

Bu cümleleri sarf ettiği yer ise, ne dünya, ne cennet, ne de cehennem.
This is the place he had made ​​statements, nor the world, nor heaven, nor hell.
Kaynak: haberturk.com
Nefsine uyanların yerinin cehennem olduğunu Rabbimiz bildirmemiş mi?
Notify the place of those that meet the Lord his soul is hell?
Kaynak: malatyaguncel.com
Cennet hurilerinin cehennem bekçileriyle dansı gibi olabiliyor o karışım.
Virgins of paradise as hell, rangers can dance the mixture.
Kaynak: sabah.com.tr
Haddi zatında onun cenneti cehennem, cehennemi de cennettir.
Per se in his heaven of hell, hell in the paradise.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Cehennem; çoğu dinde olduğu gibi İslam dininde de, Ahiret teki azap yeridir. inançlarına göre cennet e veya cehennem e giderler. İslam
Kaynak: İslam'da cehennem
Cehennem Cehennem (film) Diğer : İslam'da cehennem Hıristiyanlık'ta cehennem Cehennem Ağzı Cehennem Yarışı Cehennem banknotu Cehennem Silahı
Kaynak: Cehennem (anlam ayrımı)
Deriyi kararttığından cehennem taşı ismini almıştır. Suda ve alkolde kolayca çözündüğünden birçok gümüş bileşiklerinin elde edilmesinde
Kaynak: Gümüş nitrat
Birçok dinde ahiretin ortak noktası iyilerin gideceği bir cennet ve kötülerin gideceği bir cehennem bulunmasıdır. İnancın kaynağı
Kaynak: Ahiret
Sümer mitolojisi nde birçok tasvirlerinin Yahudilik ve İslam'ın cennet anlayışına kaynaklık ettiği düşünülen cennet ve cehennem motifleri
Kaynak: Cennet

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.