Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ahu ne demek?

 - 5 sözlük, 6 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

ahu anlamı
is. (a:hu) 1. hay. b. Ceylan. 2. sf. mec. Güzel, ince, zarif (kadın).

Kişi Adları Sözlüğü

Ahu anlamı Köken: Far.
Söyleyiş: (a:hu:) Cinsiyet: Kız
1. Ceylan, karaca. 2. Güzel, ince, zarif kadın. 3. Parlak, güzel bakışlı. 4. Güzellerin gözü.

Tarama Sözlüğü

ahu anlamı
bakınız» Ahi.

Türkçe - İngilizce

ahu anlamı
isim
1) gazelle

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ahu anlamı
1. Geceleri öten bir çeşit kuş. 2. Sevimli hayvan: Şu hayvan ahu gibi.
ahu anlamı
1. Ak sakallı, saygı değer yaşlı adam. 2. Sevgili, sevimli kimse.

"ahu" için örnek kullanımlar

Bunun üzerine Yakup ve Ahu, geceyi mahvetmek için girişimde bulunmuştu.
On top of that Jacob and Ahu, had attempted to ruin the night.
Kaynak: minute15.com
Evde heyecan doruktadır. Ahu ile Yakup'un çocuk hayali gerçekleşecek mi?
Excitement peaks in the house. Ahu with the dream of Jacob's children will take place?
Kaynak: haberciniz.biz
"Ne şemsiyesi Ahu! Onunla uğraşacak halde miyiz! Deden öldü zaten, sus!"
"What Ahu umbrella! Can then deal with it! Grandfather died already, shut up!"
Kaynak: bianet.org
Yakup ve Ahu'nun çocuk sahibi olma çabalarından yeni bir heyecan yaşanmıştı.
Jacob and Ahu 's efforts to have children preceded a new excitement.
Kaynak: stargundem.com
Adı, ceylan anlamına gelen ahu ile dut kelimelerinden tamlamadır; harfiyen «ceylan dutu» anlamındadır. Genelde orman ların açık verdiği
Kaynak: Ahududu

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.