Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ÇED ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

ÇED anlamı
bakınız» çevre etki değerlendirmesi

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

ÇED anlamı
bakınız» çevresel etki değerlendirmesi

"ÇED" için örnek kullanımlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gündeminde, stratejik ÇED diye bir şey var.
On the agenda of the Ministry of Environment and Urban Development, the strategic EIA is there such a thing.
Kaynak: bugun.com.tr
ÇED sürecinin ardından Bakanlık, firmanın hazırlattığı ÇED raporunu onayladı.
The EIA process, the Ministry has approved the EIA report prepared by the firm.
Kaynak: haber27.com
Halk, ÇED toplantılarında hep tepki gösterdi.
The public reacted to all the meetings of the EIA.
Kaynak: canakkaleolay.com
Kazan Barajı'nın ÇED süreci tamamlandı.
Win Dam EIA process has been completed.
Kaynak: ilkehaberajansi.com.tr
Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) ve peyzaj değerlendirmesi, planlama fikirleri ve arazi yönetimi önerileri. Ekolojik etki değerlendirmesi
Kaynak: Peyzaj mimarlığı
Santral ve kül depolama sahası için ÇED raporu alınmıştır. ÇED raporunda bacalarda filtre kullanılması koşulu getirilmiştir.
Kaynak: Koyunağılı, Mihalıçcık
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) (1998 - Ankara) 4. Cumhuriyetin 75. Yılında Ormanlarımız ve Ormancılığımız (Savaşan T.,1998) 5.
Kaynak: Türkiye Ormancılar Derneği
tesisi için verilen 19.01.2006 tarihli ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olumlu kararının iptali için Çevre ve Orman Bakanlığı'na dava açıldı.
Kaynak: Ege Çevre ve Kültür Platformu
1999–2001 yılları arasında yaptırılan ÇED Raporu; 2872 sayılı Çevre Kanunu, Dünya Bankası ve IFC kriterleri doğrultusunda HCE firması
Kaynak: Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.