Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

çedik ne demek?

 - 3 sözlük, 5 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

çedik, -ği anlamı
is. hlk. 1. Mesh üzerine giyilen sarı pabuç: "Kavuğu başından düşmüş, çedik pabuçlarından biri ayağından fırlamış." -R. N. Güntekin. 2. Terlik.

Tarama Sözlüğü

çedik anlamı
Koncu kısa çizme, konçlu mest

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

çedik anlamı
1. Terlik: Çediklerimi getiriver. 2. Çorabın yarısına kadar üstten dikilen meşin. 3. Çocuk ayakkabısı: Küçük kardeşimin çediği yırtılmıştı.
çedik anlamı
Çekirge.

Sökün *Silifke -İçel

çedik anlamı
Bir cismin kenarında meydana getirilen oyuntular.

-Kütahya

çedik eş anlamlısı

terlik
is. 1. Genellikle ev içinde giyilen, deri, naylon vb. şeylerden yapılan, arkası açık, hafif ve türlü biçimlerde ayak giysisi: "Bu sıcak mevsimde tozlu ve yün terliklerini sürüyerek gidiyor." -R. H. Karay. 2. hlk. Beyaz patiskadan dikilen veya yünden örülen takke, başlık: "Kenarları dört parmak yağ bağlamış fesinden, eski terlikten hiç farkı kalmamış." -Y. K. Karaosmanoğlu.

"çedik" için örnek kullanımlar

cimcime , çapula , çizme , yarım çizme, çedik , çedik pabuç , edik , fotin , galoş , mest , kalçın , kundura , merkub , nalın , sandal ,
Kaynak: Ayakkabı
Ayak Giysileri : sarı pabuç, çedik yemeni, çarık, mest, çepik, lapçin, merkap ve çorap. Takılar : Kemer, iğne, kremise, küpe, yüzük, bilezik
Kaynak: Eyüpözü, Atkaracalar

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.