Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

akar ne demek?

 - 7 sözlük, 10 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

akar anlamı
bakınız» kene

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

akar anlamı İng. real estate
Kiraya verilerek gelir getiren taşınmaz mal.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

akar anlamı İng. acarid
Akar takımına ait herhangi bir parazit.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

akar anlamı
Akarsuların kenarındaki ya da içinden dere geçen çamaşırlık. (Kuzfındık, inönü -Eskişehir)

Güncel Türkçe Sözlük

akar anlamı
is. (aka:rı) esk. Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret.

Türkçe - İngilizce

akar anlamı
isim
1) mite
sıfat
1) running

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

akar anlamı
1. Irmak, dere, çay, küçük akarsu. 2. Çeşme, pınar, kaynak, su oluğu. 3. Çeşme yalağı. 4. Suni ipekli, âdi kumaş. 5. bakınız» akarca(I)-3.
akar anlamı
Daima akan çıban, sıraca, fistül.

Tahtacı aşireti -Isparta
-Kütahya
*Zile -Tokat
*Elmalı -Antalya

akar anlamı
1. Çağlayan. 2. Akıntılı yer.
akar anlamı
İşleyen yara.

Dereçine *Sultandağı Afyon

akar eş anlamlısı

akaret
is. (aka:ret) esk. Akar: "Başladı, her ay, akaretlerinden kira toplar gibi tıkır tıkır faizleri toplamaya." -E. E. Talu.

"akar" için örnek kullanımlar

Günümüzde en sık rastlanan alerji tipi ev tozu akar alerjisi.
Today, the most common type of allergy to house dust mite allergy.
Kaynak: bebekvecocuk.milliyet.com.tr
Ancak bunlar içinde %90 oranıyla en sık rastlanan alerji türü; ev tozu akar alerjisi.
However, these are the most common allergies, type in the ratio of 90%, house dust mite allergy.
Kaynak: hurriyetaile.com
Bir kadın ki ana gibi yar, Bağdat gibi diyar ve Munzur gibi yaşamın içinde hür akar.
That a woman like mother, like Baghdad, such as land and the East in the free flow of life.
Kaynak: bianet.org
Sevinçten akar bazen gözyaşları.
Sometimes tears of joy flowing.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Akarlar, acari ya da acarina, örümceğimsiler sınıfından kene ve akar ları (mayt) kapsayan bir alt sınıf. Akarları inceleyen bilime
Kaynak: Akarlar
Akaroloji; Yunanca akari (akarlar) ve -oloji ("çalışma"); Acari şubesine ait, akar lar, kene ler gibi hayvanları inceleyen bir zooloji
Kaynak: Akaroloji
Uyuz böceği (Sarcoptes scabiei), Sarcoptes cinsine ait insan da ve köpek te uyuz a yol açan bir akar tür üdür. Kategori:Akarlar Kategori:
Kaynak: Uyuz böceği
Nehir kuzeyden güneye doğru akar ve Brezilya , Arjantin ve Uruguay ülkelerinin topraklarından geçer ve Arjantin'in Mesopotamia
Kaynak: Uruguay Nehri
Isı, doğal olarak yüksek sıcaklık tan, düşük sıcaklığa doğru akar ve direncin en az olduğu yol boyunca en fazla ısı akışı oluşur.
Kaynak: Isı yalıtımı

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.