Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

akarsu ne demek?

 - 8 sözlük, 17 sonuç.

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü

akarsu anlamı İng. running water Osm. ma-i cari Alm. fliessendes Wasser Fr. eau couran
En yüksek dereden, anaırmağa değin belirli bir yatak içinde ve eğim boyunca sürekli ya da dönemli olarak akan sular.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

akarsu anlamı Osm. ma-i câri Fr.eau courante
(coğrafya)

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

akarsu anlamı İng. running water
Yeryüzünde, yer Altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su.

Güncel Türkçe Sözlük

akarsu, -yu anlamı
is. (aka'rsu) 1. Yeryüzünde, yer Altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su. 2. Tek sıra elmastan gerdanlık.

Kişi Adları Sözlüğü

Akarsu anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Erkek
1. Yeryüzünde, yer Altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su.2. Tek sıra elmastan gerdanlık.
Cinsiyet: Kız
1. Yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su.2. Tek sıra elmastan gerdanlık.

Türkçe - İngilizce

akarsu anlamı
isim
1) stream
sıfat
1) poTamic

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

akarsu anlamı
1. Altın veya gümüşten yapılmış bilezik. 2. Altın veya gümüş üzerine elmas işlemeli gerdanlık. 3. İnci ile işlenmiş bir baş süsü.
akarsu anlamı
Eskiden kullanılan bir çeşit kadın kumaşı.

-Samsun

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Akarsu anlamı
Artvin ili, Ardanuç ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Akarsu anlamı
Balıkesir ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Akarsu anlamı
Erzincan ili, Akarsu bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Akarsu anlamı
Erzurum ili, Karayazı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Akarsu anlamı
İçel ili, Tarsus ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Akarsu anlamı
Mardin iline bağlı bir yerleşim birimi.
Akarsu anlamı
Rize ili, Gündoğdu bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Akarsu anlamı
Şırnak ili, Beytüşşebap ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Akarsu anlamı
Trabzon ili, Maçka ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

"akarsu" için örnek kullanımlar

Akarsu ve göllere bırakılan çamaşır suları ekolojik dengeyi tehdit ediyor.
Bleach left in rivers and lakes threatens the ecological balance.
Kaynak: haber.sol.org.tr
Törene katılan Kerry, Akarsu'nun ailesine "Thomas Jefferson Star" madalyonunu takdim etti.
Kerry participated in the ceremony, River 's family "Thomas Jefferson Star" medallion was presented.
Kaynak: sabah.com.tr
Aslında belli dir de; bu kişilerin akarsu ile nerde ve ne zaman karşılaşacaklarına bağlıdır.
Is apparent in the fact that these individuals karşılaşacaklarına with streaming depends on where and when.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Hikayenin odaginda Akarsu ailesi vardir.
The focus of the story has a family of river.
Kaynak: gazetea24.com
Akarsu bilimi (veya ırmak bilimi, potamoloji), yeryüzündeki akarsu ları inceleyen bilim dalıdır. dalına potamoloji veya akarsu hidrolojisi
Kaynak: Akarsu bilimi
Akarsu havzası: Bir akarsuyun sularını topladığı alana akarsu havzası, drenaj havzası ya da su toplama havzası adı verilir.
Kaynak: Akarsu morfolojisi
Çay, dere den büyük, ırmak tan küçük akarsu ya denir. Bu sınıflandırma akarsuyun uzunluğu, genişliği ve taşıdığı su miktarına göre
Kaynak: Çay (akarsu)
Akarsu terası veya taraça akarsuların veya akarsu vadilerinin yamaçlarında görülen; sahanlığa benzer teras lara verilen isimdir.
Kaynak: Akarsu terası

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.