Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

dalkavuk ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

dalkavuk anlamı İng. syncophant Alm. Schmeichler Fr. syncophant
Kendi çıkarı için başkalarının elini eteğini öpen tip.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

dalkavuk anlamı İng. syncophant Alm. Schmeichler
Kendi çıkarı için başkalarına kavuk sallayan oyun kişisi.

Güncel Türkçe Sözlük

dalkavuk, -ğu anlamı
is. 1. Kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban, huluskâr, yağcı, yalaka, yağdanlık, yalpak, kemik yalayıcı: "Bunları yaparken hiçbir zaman kendini dalkavuk vaziyetine düşürmez." -R. N. Güntekin. 2. tar. Saraylarda devlet büyüklerini nükteli sözlerle eğlendiren kimse.

Türkçe - İngilizce

dalkavuk anlamı
isim
1) sycophant
2) lackey
3) toady
4) flunky
5) creeper
6) flunkey
7) minion
8) reptile
9) flatterer
10) yes man
11) bootlicker
12) brown nose
13) cringing
14) groveler
15) groveller
16) deadhead
17) adulator
18) tufthunter
19) bumsucker
kelime öbeği
1) apple polisher
sıfat
1) reptile
2) silky
3) toadeating
4) soapy
5) adulatory

"dalkavuk" için örnek kullanımlar

Bunların hemen yanına geçenleri görüyoruz, dalkavuk tipler.
We see them next to the mind, subservient types.
Kaynak: ensonhaber.com
İçinde yaşanılacak cehennemi cennet bahçesi göstermek için dalkavuk kalemler birbiriyle yarışıyorlardı.
Subservient to show the items in the garden of Eden to live hell competed with each other.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
İnsanın içtenlikle beğenmediğini pohpohlaması dalkavukluktur da, beğendiğini desteklemekten "Aman bana dalkavuk derler" kaygısıyla kaçınması nedir?
Of people do not like sincerely to dalkavukluktur fawn, liked to support "Oh, I say subservient" to avoid the anxiety of what?
Kaynak: sabah.com.tr
Dalkavuk saray paşaları, Abdülhamit gibi deha bir padişahı yanıltarak iki denizin birleşmesinin önüne geçerek koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasını hızlandırdılar.
Palace flunky generals, Sultan Abdulhamid is a genius such as to mislead the merger of the two seas by preventing the collapse of the Ottoman Empire stepped up huge.
Kaynak: yerelgundem.com
Türkiye tarihinde de Osmanlı'da padişahı eğlendiren "dalkavuk" vb. kişilikler görülür. Genel olarak çalışma alanları sirk ler olan
Kaynak: Palyaço
Sultanzade Mehmed Paşa'nın dalkavuk tutumu Sultan İbrahim tarafından bile hissedildiği bildirilmektedir. Naima Tarihi bu tutumlarını
Kaynak: Sultanzade Mehmed Paşa
Nelson'ın dalkavuk arkadaşları teslim olarak kendilerinin sadece emirleri yerine getirdiklerini söylerler. Nelson, yakalanır ve onunla bir
Kaynak: Bart the General
Kendini bir büyük kul, köle, odalık ve dalkavuk ve yaltakçılar güruhu ile sarmıştı. İmparatorluğu hiç bir pozitif değeri olmayan kendi
Kaynak: II. İsaakios Angelos
göçebelik dönemindeki bağımsızlık ve onur duygularını iyice yitirerek kendine güveni olmayan, korkak, sinsi ve dalkavuk kişiler haline gelirler
Kaynak: İbn-i Haldun
böylesine ciddi bir durum karşısında afallamış olan başkanın dalkavuk ve evetefendimci davranışları yüzünden, -söz konusu evlerde
Kaynak: Büyük Londra Yangını
2009-2020 © Sözce hakları saklıdır.